Home Brigade u Bici na Sutjesci

Brigade u Bici na Sutjesci

Grupa boraca sa članovima štaba brigade u Nevesinju, april 1943. (1200 x 618)

Treca dalmatinska brigada u Bici na Sutjesci + (FOTO)

Treca dalmatinska brigada u Bici na Sutjesci Treća dalmatinska narodnooslobodilačka brigada formirana je na području opštine Muč, odlukom Vrhovnog štaba od 17 novembra 1942. U...
Druga proleterska brigada 1943. godine (1200 x 618)

DRUGA PROLETERSKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI + ( FOTO)

DRUGA PROLETERSKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI PRED POČETAK OFANZIVE (1 do 15 maj) U svojoj opštoj zamisli za operaciju »Švarc« Nemci već 4 maja uspevaju da...
Prvi bataljon na Vrbničkom kolibama, jun 1943. godine

ŠESTA ISTOČNOBOSANSKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI + ( FOTO)

ŠESTA ISTOČNOBOSANSKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI Početkom ljeta 1942 godine, kada je grupa naših najboljih brigada na čelu sa Vrhovnim štabom izvršila od Foče,...
Komandant Prve proleterske divizije Koča Popović i komandant Prve proleterske brigade

PRVA PROLETERSKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI +(FOTO)

PRVA PROLETERSKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI 1. Opšta situacija pred bitku na Sutjesci Početkom maja 1943. godine Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije vodila je sve zamašnije...
Druga dalmatinska proleterska narodnooslobodilačka udarna brigada NOVJ

DRUGA DALMATINSKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI (FOTO)

DRUGA DALMATINSKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI (FOTO) BORBE NA SINJAJEVINI I DOLAZAK ENGLESKE VOJNE MISIJE Budući da je u Boanu bio Štab 2. proleterske divizije,...
Stab 1. majevičke brigade pred petu neprijateljsku ofanzivu. Stoje: Mitra Mitrović, Vukašin Subotić i Veso Radojčić. Kleče: Pavle Goranin, Pero Kosorić i Ratko Perić.

MAJEVIČKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI

MAJEVIČKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI Prva majevička brigada postala je od Majevičkog partizanskog odreda (kasnije grupe udarnih bataljona). Majevički odred formiran je septembra 1941...
Borci i ranjenici 3. krajiške brigade prelaze reku za vreme Sedme neprijateljske ofanzive, u leto 1944 (1200 x 618)

TREĆA KRAJIŠKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI

TREĆA KRAJIŠKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI Borcima i rukovodiocima 3. krajiške brigade činilo se, i po završetku, da bitka na Neretvi na neki način...

Pratite nas

12,484FansLike
1,250FollowersFollow
2,568SubscribersSubscribe

Upcoming Events