Jelena Cetkovic – Narodni heroj iz Cetinja (CrnaGora)

Jelena Cetkovic (Cetinje, 21. avgust 1916 — Jajinci kod Beograda, 14. maj 1943) bila je revolucionarka, borac za prava žena, učesnica Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

Jelena Cetkovic
Jelena Cetkovic

Kao mlada krojačica prišla je radničkom pokretu i 1933. godine postala član Saveza komunističke omladine Jugoslavije, a 1935. godine član Komunističke partije Jugoslavije. Učestvovala je u brojnim akcijama KPJ u Podgorici, kao i u poznatim Belvederskim demonstracijama na Cetinju.U Beogradskoj partijskoj organizaciji bila je jedna od najistaknutijih žena komunista, a u vreme dolaska okupatora bila je član Rejonskog komiteta Partije „Centar“.

Godine 1938. Jelena Cetkovic preselila se u Beograd, gde je takođe učestvovala u partijskom radu, a posebno u akcijama ženskog pokreta i borbi za prava žena. Kao iskusan partijski radnik, bila je angažovana za instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju te je pomagala partijskim organizacijama u raznim mjestima u Srbiji.

Na početku Narodnooslobodilačkog rata, 1941. godine bila je član Rejonskog komiteta KPJ „Centar” u Beogradu. U toku ljeta 1941. godine prešla je na oslobođenu teritoriju i najpre bila u jednom partizanskom odredu u istočnoj Bosni. Potom je prešla na slobodnu teritoriju Užičke republike i politički radila sa ženama na terenu Čačka i Užica.

Oktobra 1941. godine, po nalogu partije Jelena Cetkovic  vratila se u Beograd na dužnost sekretara Mjesnog komiteta. U teškim uslovima ilegalnog rada i borbe komunista i rodoljuba u glavnom gradu, u kome je pored okupatora djelovao veliki policijski aparat domaćih izdajnika, agenata i špijuna, bila je organizator niza akcija Partije.

Pripremajući svoju posljednju akciju, atentat na Đorđa Kosmajca, bila je uhapšena početkom marta 1942. godine. U policiji je mučena i zlostavljana, ali isljednicima nije ništa željela da kaže. Jelena Cetkovic teško izmučena, skoro polumrtva, dočekala je dan pripremljene akcije i njen uspeh. Potom je bila prebačena u Banjički logor. Streljana je na stratištu u Jajincima, kod Beograda, maja 1943. godine.

Za narodnog heroja Jelena Cetkovic proglašena je 5. jula 1952. godine.