Kiro Gavriloski – Narodni heroj iz Prilepa

( Makedonija )

Kiro Gavriloski rođen je 22. februara 1918. godine u Prilepu, u pečalbarskoj porodici. Posle završetka četvrtog razreda gimnazije, postao je trgovački pomoćnik. Često je putovao u Zagreb i Beograd. Rano se uključio u radnički pokret u Prilepu. Pošto je upoznao socijalistički orijentisane ljude u Beogradu i Zagrebu, počeo je da donosi ilegalni materijal u Prilep. Aktivno je učestvovao u svim akcijama i demonstracijama protiv režima. Zbog toga je proganjan i hapšen.

Kiro Gavriloski
Kiro Gavriloski

Kao uticajan čovek u gradu i Član odbora „Crvene pomoći“, bio je učesnik u prikupljanju „Narodne pomoći“ i sa svojom porodicom naročito je doprineo ovoj aktivnosti. Aktivno je učestvovao u formiranju novih partijskih organizacija severno od Prilepa, naročito u okolini Makedonskog Broda.

Odmah posle okupacije 1941. godine, zbog svog angažovanja u pripremama za oružani ustanak, primljen je u članstvo Komunističke partije Jugoslavije. Pripadnici bugarske okupacione vlasti su ga nekoliko puta hapsili i zlostavljali. 1942. godine povlači se u ilegalnost i postaje član Mesnog komiteta KPJ u Prilepu. Održavao je veze s odredom „Dimitar Vlahov“ i bio aktivan u selima Drenovci, Gorno Selo i Dabnica. U poslednjem trenutku izbegao je masakr kod Dabnice u septembru 1942. godine. Izvesno vreme radio je i s partijskom tehnikom.

Godine 1943. postao je član Drugog oblasnog komiteta za Bitolj. Prilikom prvog oslobođenja Kičeva, septembra 1943. godine, postao je sekretar Sreskog komiteta u Kičevu. U zimu 1943. godine vraća se na prilepski teren kao član Oblasnog komiteta Bitolja. Kada se nalazio u Prilepu, pomagao je Mesnom komitetu na masovnom upućivanju novih boraca u brigade. Početkom proljeća 1944. godine, Kiro Gavriloski je zajedno sa sekretarom Sreskog komiteta Prilepa, Krumetom Volnarovskim, posvećivao posebnu pažnju formiranju Narodnooslobodilačkih odbora u srezu.

Nakon početka priprema za saziv Prvog zasedanja ASNOM-a, Kiro Gavriloski i Krume često su sarađivali zajedno. Posle jednog sastanka u Prilepu otkrila ih je bugarska policija i opkolila jakim snagama. Nakon što su potrošili municiju, policija je zapalila kuću u kojoj je Kiro Gavriloski izvršio samoubistvo, a njegovo tjelo je izgorelo. Krume je ubijen 9. maja 1944. godine.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 11. oktobra 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.