Milka Bosnić – Narodni heroj iz Vrtoče kod Drvara (Bosna i Hercegovina)

Milka Bosnić (1928 — 1944) je bila mlada skojevka, koja je kao šesnaestogodišnja devojka ubijena od strane nemačkih vojnika tokom Desanta na Drvar, a kasnije je proglašena za narodnog heroja Jugoslavije.

Milka Bosnic
Milka Bosnic

Majka Jelica i otac Pera imali su još tri ćerke i tri sina. Milka je pred rat završila osnovnu školu. Pošla je u prvi razred građanske škole.

Posle ustanka, iako još djete, Milka se uključila u rad drvarske omladine. Učestvovala je u prikupljanju hrane i odjeće za partizane, u čišćenju grada, previjanju ranjenika, u pisanju i lepljenju parola.Bila je tada kurir u Komandi mesta. Milka je bila vredna devojka i nije se ni po čemu razlikovala od mnogih mladih Drvarčanki koje su u to vreme svim srcem prišle narodnooslobodilačkom pokretu.

Pred fašistički desant na Drvar postala je skojevka. Milka je bila vrijedna djevojka i nije se ni po čemu razlikovala od mnogih mladih Drvarčanki koje su u to vrijeme svim srcem prišle rodnooslobodilačkom pokretu.

Za vrijeme fašističkog desanta na Drvar, 25. 5. 1944. godine, Milka Bosnić učinila je izuzetan podvig koji predstavlja primjer herojstva omladine Jugoslavije u narodnooslobodilačkoj borbi. Neposredno pred desant, u Drvaru je formirana tenkovska četa Prvog proleterskog korpusa. Ona je izvodila vježbe u okolini Drvara, tako da su Drvarčani poznavali tenkove i njihovu posadu.

U toku borbe protiv neprijateljskih padobranaca jedan tenk našao se u opasnosti da ga neprijatelj uništiti. U jednom trenutku, Nijemci su na tenk nabacili ćebe, tako da je vozaču bio zaklonjen vidik. Svi članovi posade tenka bili su ranjeni i prijetila je opasnost da padnu u ruke fašistima. U tom kritičnom trenutku pored tenka je prolazila grupa zarobljenih Drvarčana koje su Nijemci sprovodili. Među njima bila je i šesnaestogodišnja Milka Bosnić.

Uviđajući opasnost u kojoj se našla posada tenka, Milka je iskočila iz kolone zarobljenika, pritrčala tenku i zbacila ćebe. Ranjenom vozaču ponovo se otvorio vidik, pokrenuo je tenk i nastavio borbu. Razbješnjeli Nijemci, kojima je plijen tako iznenada izmakao, okomili su se na hrabru skojevku i sasjekli je bajonetama.

Za Narodnog heroja Milka Bosnić proglašena je 17. 5. 1974. godine