Home Najvece bitke NOB-a

Najvece bitke NOB-a

Najvece bitke NOB-a na prostoru Jugoslavije 1941-1945

Bitka na Sutjesci,Bitka na Neretvi,Kozara,Uzicka republika,Bitka za Livno,Karlovacka operacija,Sremski front……

Oslobodioci Nisa 1944. godine

Niška operacija / 8-15 oktobra 1944. godine

Niška operacija / 8-15 oktobra 1944. godine Nišku operaciju izvele su snage NOVJ i Bugarske armije uz sadejstvo sovjetskog vazduhoplovstva protiv nemačkih snaga na prostoru Niš - Leskovac - Vlasotince. Niška operacija je započela 8....
Nemci na granici Kosova (tada Albanije) i Srbije, jula 1944.

Topličko-jablanička operacija / juni-august 1944.godina

Topličko-jablanička operacija juni-august 1944.godina Topličko-jablanička operacija , poznata i kao B, predstavlja početnu fazu Bitke za Srbiju 1944. godine. Dok je Druga oklopna armija vodila operacije u cilju sprečavanja prelaska...
Članovi Glavnog štaba Srbije sa predstavnicima stranih misija na Radan planini 1944. Na slici: 2) Moma Marković, 3) Ficroj Maklejn, 4) Koča Popović, 5) Sreten Žujović, 7) Rudolf Primorac. Škotski brigadir MacLean bio je mozak operacije Ratweek.

Operacija Nedelja pacova ( Operacija Ratweek ) / septembar 1944. godine

Operacija Nedelja pacova ( Operacija Ratweek ) septembar 1944. godine Operacija Nedelja pacova ( Operacija Ratweek )  je bila saveznička operacija bombardovanja nemačkih snaga i komunikacija u...
Prva proleterska udarna brigada u Beogradu oktobra 1944.

Bitka za Srbiju / 1944. godine

Bitka za Srbiju / 1944. godine Bitka za Srbiju 1944. je zajednički saveznički poduhvat sa ciljem uspostavljanja jakog uporišta i ovladavanja središnjim komunikacijskim prostorom nemačkih snaga...
Partizani prelaze Ibar 4. avgusta 1944.

Durmitorska operacija / august 1944. godine

Durmitorska operacija / august 1944. godine Operacija Ribecal (njem. Rübezahl - »Krkonoš«), ili u jugoslovenskoj istoriografiji Durmitorska operacija, predstavljala je ključnu fazu bitke za Srbiju 1944. Ona predstavlja glavnu kariku i...

Operacija Kesten / 11-12. maja 1944. godine

Operacija Kesten / 11-12. maja 1944. godine Operacija Kesten (njem. Kastanie, Kaštanie) je bila zajednička operacija Vermahta i snaga NDH, uz pomoć lokalnih četnika, protiv partizana 11. krajiške brigade u okolini Prijedora. Vođena je 11....
Partizanski brod na Visu 1944. godine

Desant NOVJ na Šoltu / maj 1944. godine

Desant NOVJ na Šoltu / maj 1944. godine 10. maja 1944. delovi 26. dalmatinske divizije NOVJ uz podršku savezničke mornarice i vazduhoplovstva napale su nemačka uporišta na ostrvu Šolti....
Partizanska mornarica 1942. godine

Operacija Jutarnji vjetar / 7-15. januara 1944. godine

Operacija Jutarnji vjetar / 7-15. januara 1944. godine Operacija Jutarnji vjetar (njem. Morgenwind, Morgenvind) je bila vojna operacija Vermahta protiv partizana u Dalmaciji (Brač i Šolta). Prva etapa, Operacija Jutarnji vjetar I je vođena od 6. do...
Partizanski antitenkovski top na Kozari, u vreme 6. neprijateljske ofenzive.

Operacija Buktinja / 11-16. januara 1944. godine

Operacija Buktinja  11-16. januara 1944. godine Operacija Buktinja (njem. Brandfackel, Brandfakel) je bila posljednja ofanziva Vermahta protiv partizana na području Kozare. Vođena je od 11. do 16. januara 1944. godine. Operacija Buktinja nije bio samo...
dr ivan-ribar-i-vijecnici-AVNOJa-na-putu-za-jajce

Operacija Huk šume / 4-20. januara 1944. godine.

Operacija Huk šume 4-20. januara 1944. godine Operacija Huk šume (njem. Waldrausch, izgovor: Valdrauš) je bila velika ofanziva Vermahta i snaga NDH protiv partizana u zapadnoj Bosni. Nastavak je strateške operacije »Snežna oluja«. Vođena...

Pratite nas

12,484FansLike
1,250FollowersFollow
2,568SubscribersSubscribe

Upcoming Events