Narodni heroj – ALBIN HERLJEVIĆ iz Tuzle ( BiH )

Albin Herljević rođen je 1916. godine u Tuzli. Potiče iz mnogočlane radničke porodice. Posle završene osnovne škole, nije imao sredstava za dalje školovanje, pa je morao da radi. Bio je zaposlen u tuzlanskoj Solani.

Albin Herljević
Albin Herljević

Kao mladi radnik pristupio je radničkom pokretu, a 1939. godine postao je član Komunističke partije Jugoslavije. Godine 1941. izabran je za člana Mesnog komiteta, a potom i za člana Okružnog komiteta KPJ za Tuzlu.

Posle Aprilskog rata, okupacije Kraljevine Jugoslavije i stvaranja ustaške Nezavisne Države Hrvatske, bio je jedan od najaktivnijih organizatora ustanka u Tuzli i okolini. Pošto se javno bunio protiv ustaških zločina nad Srbima i otpuštanja radnika srpske nacionalnosti sa posla iz Solane, navukao je na sebe gnev ustaške policije i morao se povući u ilegalnost. Prilikom odlaska na jedan partijski sastanak bio je uhapšen na tuzlanskoj železničkoj stanici.

U zatvoru je bio mučen, ali je uspeo pobeći. potom se prebacio na planinu Majevicu, gde je učestvovao u podizanju ustanka. Albin Herljević se nalazio u Majevičkom partizanskom odredu, sa kojim je učestvovao u mnogim borbama, a posebno se istakao u borbi kod sela Pipera, kod Šibošnice, januara 1942. godine i prilikom zauzimanja neprijateljskog uporišta na Miladijama, kod Brčkog. Prilikom izviđanja terena u okolini Tuzle, uspeo je polovinom februara 1942. godine, da zarobi domobransku konjičku patrolu i s celokupnokm opremom je odvede na Majevicu.

Prilikom napada četnika Stevana Damjanovića Leke (sa kojima je postojao dogovor o nenapadanju), na Štab Majevičkog partizanskog odreda, 20. februara 1942. godine u selu Vukosavcima, kod Lopara, nalazio se u izviđanju. Vidjevši da su četnici opkolili kuću u kojoj se nalazio Štab Odreda, stupio je u borbu s njima i poginuo. Prilikom ovog četničkog napada poginulo je 30 članova Štaba i boraca Majevičkog odreda.

Čitava njegova porodica učestvovala je u Narodnooslobodilačkoj borbi. Oca su mu 1941. godine prebile ustaše, pa je kasnije preminuo od zadobijenih povreda.

Majku i šestogodišnju sestru su ustaše odvele u logor Jasenovac, gde su streljane. Dva brata su mu stradala tokom rata — jedan je poginuo kao partizanski borac, a drugi je streljan, dok su druga dvojica preživela rat i nosioci su Partizanske spomenice 1941. Jedan od dva Albinova brata, koji je preživeo rat, bio je general-pukovnik Franjo Herljević, koji je takođe odlikovan Ordenom narodnog heroja.

Albinovi posmrtni ostaci, sahranjeni su na Partizanskom spomen-groblju u Vukosavcima, kod Lopara, zajedno sa drugim borcima Majevičkog partizanskog odreda.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, Albin Herljević proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija