tito

Organizing history by tags.

Tog ljeta u Tampereu …

Na zvučnicima postavljenim po gradovima širom Jugoslavije. Reporteri su bili Radivoje Marković i Hrvoje Macanović, a djeca su šutajući lopte po ulicama gradova učila...

Evo zašto Jugoslavija nije bila totalitarna država!

Evo zašto Jugoslavija nije bila totalitarna država!   Politički režim Titove Jugoslavije nije bio totalitaran kako ga često prikazuju u javnom životu bivših republika premda je...

Zanimljivosti o Štafeti mladosti

Zanimljivosti o Štafeti mladosti   25. maj se,širom bivše Jugoslavije,slavio kao Dan mladosti i rođendan nekadašnjeg predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita. Simbol ovog dana bila je...

Obraćanje Nikite Hruščova jugoslovenskom rukovodstvu u Beogradu 1955. godine

Obraćanje Nikite Hruščova jugoslovenskom rukovodstvu u Beogradu 1955. godine   Kako se mijenjala politika Sovjetskog Saveza prema Jugoslaviji poslije Drugog svjetskog rata? “Dragi druže Tito,Dragi drugovi, članovi vlade...

Čelična žena Herta Has

Čelična žena Herta Has   Tradicionalni opis ove slike glasi: Boris Kidrič sa grupom slovenskih vijećnika u Mrkonjić Gradu, u povratku sa II zasjedanja AVNOJ-a. Obično...

Vladimir Ćopić -Jugoslovenski revolucionar, učesnik Oktobarske revolucije, osnivač KPJ – Senj (Hrvatska)

Vladimir Ćopić Vladimir Ćopić Senjko ( Senj, 8. mart 1891 — Moskva, 19. april 1939) je bio jugoslovenski revolucionar, učesnik Oktobarske revolucije, osnivač i prvi organizacioni sekretar KPJ, novinar i narodni poslanik. Bio je jedan...