fbpx

NAJVECE BITKE

Operacija Lavina / 29. decembra 1944. godine do 22. januara 1945. godine

Izviđačka grupa boraca VI krajiške NOU brigade u reonu Travnik - Vlašić 1944. godine
Operacija Lavina / 29. decembra 1944. godine do 22. januara 1945. godine Operacija Lavina (njem. Lawine, Lavine) je bila velika ofanziva Vermahta, uz pomoć snaga NDH, protiv partizana u središnoj Bosni, sa ciljem...

Napad na Livno / 4. do 7. augusta 1942.g.

Tito sa Pekom Dapčevićem i Jovom Vukotićem u Livnu 15. decembra 1942.
Napad na Livno / 4. do 7. augusta 1942.g. Nakon neuspjeha u napadu na Bugojno i Donji Vakuf Vrhovni štab NOP nije odustao od realizacije prvobitnog...

Operacija Ziethen / 04.12-19.12 1943. godine

Nemacki-okupatori-u-borbi-sa-partizanima-u-Jugoslaviji-decembar-1943
Operacija Ziethen  /  decembar 1943. godine Operacija Ziethen (njem. Ziethen) je bila združena operacija Vermahta, ustaša i četnika protiv partizana u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni. Kapitulacija Italije 8....

Operacija Dinara / ljeto-jesen 1942. godine

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Operacija Dinara / ljeto-jesen 1942. godine Operacija Dinara 1942. godine predstavljaju seriju borbi za grad Livno između okupatorskih sila Osovine i jugoslovenskih partizana. Predstavljajući ključ jedne od komunikacija koje povezuju jadransku obalu...

Operacija Buktinja / 11-16.1 1944. godine

Partizanski antitenkovski top na Kozari, u vreme 6. neprijateljske ofenzive.
Operacija Buktinja  / 11-16.1 1944. godine Operacija Buktinja (njem. Brandfackel, Brandfakel) je bila posljednja ofanziva Vermahta protiv partizana na području Kozare. Vođena je od 11. do 16....

Obrovska bitka / 29.februar 1944. godine

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Obrovska bitka - 29.03.1944 Obrovska bitka vodjena je u jednom malom selu, smještenom na lijevoj obali rijeke Save, udaljeno od Zagreba tridesetak kilometara, bilo je...

Bitka za Ivanjicu / Januar 1944. godine

Proboj_partizana_u_Srbiju_1944 (1200 x 618)
Bitka za Ivanjicu / Januar 1944. godine Bitka za Ivanjicu je vođena 9. i 10. januara 1944. godine između partizana sa jedne, i udruženih osovinskih snaga (Nemaca, Bugara, ljotićevaca, nedićevaca i četnika) sa...

Operacija Snežna oluja / 21-29.12 1943. godine

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Operacija Snežna oluja / 21-29.12 1943. godine Operacija Snežna oluja (njem. Schneesturm, izgovor: Šnešturm) je bila strategijska operacija Vermahta protiv partizana u Bosni. Vođena je zimskim uslovima, od 21. do 29....

Ozrenska operacija / 3. – 11. decembar 1941. godine

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Ozrenska operacija  3. – 11. decembar 1941. godine Za ovu je operaciju zapovjednik II. domobranskog zbora, general Đuro Iser od Glavnog komande u Zagrebu zatražio i dobio...

Mostarska operacija – Oslobođenje Mostara drugom svjetskom ratu

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Mostarska operacija 1945. godine Mostarska operacija 1945. godine je bila bitka između Jugoslovenske Armije i njemačkog Vermahta za oslobođenje Mostara. Ojačani Osmi dalmatinski korpus NOVJ izveo je od 6. do 17. februara 1945. operaciju protiv delova nemačkog 21. brdskog korpusa utvrđene...

Operacija Albia / August 1941. godine

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Operacija Albia Operacija Albia je naziv za pokušaj čišćenja partizanskih snaga (bataljona "Josip Jurčević") kojeg su talijanska vojska i Četnici proveli krajem augusta 1942. Tijekom operacije četnici su izvršili...

Posljedna bitka Pohorskog bataljona

Posljednji partizan Pohorskog bataljuna - Franc Kunaver-Sulc
Posljedna bitka Pohorskog bataljona Pohorski bataljon Pohorskog partizanskog odreda formiran je 5. septembra 1942. godine od Kranjčevog bataljona, Šaleške, Savinjske, Ruške i djela Revirske partizanske...

OSLOBOĐENJE MOSTARA

Jedinice 8. korpusa za vrijeme defilea u oslobođenom Mostaru
OSLOBOĐENJE MOSTARA 14.02.1945 Početkom 1945. Mostar je bio ključno uporište u njemačkoj obrambenoj ‘Zelenoj liniji’ na južnom krilu, koja je štitila povlačenje grupe armija “E” iz...

Operacija Užice – “Prva neprijateljska ofanziva”

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Operacija Užice - "Prva neprijateljska ofanziva" Operacija Užice, u jugoslavenskoj istoriografiji poznata kao Prva neprijateljska ofanziva, je bila nemačka operacija slamanja ustanka u Srbiji u jesen 1941. godine. Operaciju su...

Operacija Alfa / oktobar 1942. godine

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Operacija Alfa oktobar 1942 godine Operaciju Alfa je bila združena ofanziva fašističke Italije i četničkih snaga na teritoriji BIH i Hrvatske, u prvoj polovini oktobra 1942. Izvedena je u sklopu ofanzivnih planova italijanske 2. armije....

Operacia Trio – “Treća neprijateljska ofanziva”

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Operacia Trio - "Treća neprijateljska ofanziva" Treća neprijateljska ofanziva je naziv u jugoslavenskoj historiografiji za nemačko-italijanske operacije u istočnoj Bosni, Crnoj Gori i Hercegovini, u vremenu od polovine aprila do sredine juna 1942. godine. Ofanziva je...

Operacija Paula / 1-20 jula 1943. godine

Borci 12.slavonske brigade
Operacija Paula / 1-20.jula 1943. godine Operacija Paula je bila velika ofanziva Vermahta i snaga NDH protiv partizana u Slavoniji. Za operaciju "Paula" su dvije njemačke divizije povučene sa istočnog fronta. Počela...

Operacija Majska oluja / 22 – 31. mart 1945. godine

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Operacija Majska oluja / 22 - 31. mart 1945. godine.   Operacija Majska oluja (nem. Maigewitter, izgovor: Majgeviter) je bila zajednička vojna operacija Vermahta, snaga NDH i Jugoslovenske vojske u otadžbini protiv Jugoslovenske armije u...

Desant NOVJ na Šoltu / 10.05 1944. godine

Partizanski brod na Visu 1944. godine
Desant NOVJ na Šoltu / maj 1944. godine 10. maja 1944. delovi 26. dalmatinske divizije NOVJ uz podršku savezničke mornarice i vazduhoplovstva napale su nemačka uporišta na ostrvu Šolti....

Operacija Klara / 20-22 juna 1943. godine

Kordunaški partizani
Operacija Klara 20-22. juna 1943. godine Operacija Klara je bila zajednička operacija Vermahta i snaga NDH protiv partizana u oblasti Velike Kladuše u zapadnoj Bosni. Trajala je od 20. do 22. juna 1943. godine. Operacija „Klara" imala...

Bitka na Zelengori / 12 – 13 . maj 1945. godina

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Bitka na Zelengori Bitka na Zelengori je bila poslednja bitka između partizana i četnika, i jednu od poslednjih bitaka Drugog svetskog rata u Jugoslaviji. Vođena je 12. i 13. maja 1945. godine. Pobedom na...

Operacija Jutarnji vjetar / 7-15.1 1944. godine

Partizanska mornarica 1942. godine
Operacija Jutarnji vjetar / 7-15.1 1944. godine Operacija Jutarnji vjetar (njem. Morgenwind, Morgenvind) je bila vojna operacija Vermahta protiv partizana u Dalmaciji (Brač i Šolta). Prva etapa, Operacija...

Operacija Kesten / 11-12.05 1944. godine

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Operacija Kesten / 11-12.05 1944. godine Operacija Kesten (njem. Kastanie, Kaštanie) je bila zajednička operacija Vermahta i snaga NDH, uz pomoć lokalnih četnika, protiv partizana 11. krajiške...

Trinaestojulski ustanak naroda Crne Gore

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Trinaestojulski ustanak naroda Crne Gore Trinaestojulski ustanak naroda Crne Gore je bio do tada najveći ustanak u porobljenoj Evropi. Otpočeo je 13. jula 1941. godine, pod rukovodstvom KPJ, a trajao je do polovine avgusta, kada je...

BOLMANSKA BITKA

BOLMANSKA BITKA
BOLMANSKA BITKA 06.03.1945 - 21.03.1945 Bolmanska bitka kod Bolmana je vođena od 6 do 21. ožujka 1945. godine između jedinica Jugoslavenske armije, Crvene armije i Bugarske...

Operacija Huk šume / 4-20.1 1944. godine.

dr ivan-ribar-i-vijecnici-AVNOJa-na-putu-za-jajce
Operacija Huk šume  / 4-20.1 1944. godine Operacija Huk šume (njem. Waldrausch, izgovor: Valdrauš) je bila velika ofanziva Vermahta i snaga NDH protiv partizana u zapadnoj Bosni....

Bihaćka republika

Oslobođena i poluoslobođena teritorija novembar 1942
Bihaćka republika Bihaćka republika je bila prostrana partizanska slobodna teritorija nastala nakon bihaćke operacije i oslobođenja Bihaća 4. novembra 1942. godine, spajanjem oslobođenih teritorija Bosanske krajine i susednih oblasti Hrvatske. Bihać je od početka novembra 1942. do kraja januara 1943. bio centar...

Operacija Velika kapela / 16-28.septembar 1942. godine

Spomen ploča prvom oslobođenju Drežnice
Operacija Velika kapela  16-28.septembar 1942. godine 16. septembra 1942. počnjea operacija Velika kapela kada talijani angažuju Peti armijski korpus, tj. divizije RE i Lombardija ojačane sa...

Prvo oslobođenje Zaječara / septembar 1944. godine

Prvo oslobodjenje Zajčara
Prvo oslobođenje Zaječara septembra 1944 Jedna velika septembarska pobjeda o kojoj se malo zna. Na slici: Septembar 1944. godine. S leva: Dušan Pavle Vitas, pomoćnik političkog...

Bitka na Vukovom klancu

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Bitka na Vukovom klancu Bitka na Vukovom Klancu se vodila koncem 1944. između partizanske i njemačke vojske na području današnje granice u blizini Neuma. Ova je bitka bila najvažnija za oslobođenje...

Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu

Ofanziva proleterskih i udarnih brigada u zapadnu Bosnu i Bihaćka operacija 1942 godine.
Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu je izveden u periodu od kraja juna do polovine avgusta 1942. godine. Glavnina jedinica NOVJ...

BITKA ZA ODŽAK 1945– Rat poslije rata

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Kapitulacijom Trećeg Reicha 8. maja 1945. završen je rat u Evropi. Uprkos naredbi o polaganju oružja, manji dio njemačkih jedinica nastavio se ..... Kapitulacijom Trećeg...

Andrijevička operacija / 18. jula i 1. avgusta 1944. godine

Zbor u oslobođenom Andrijevicu 1943. godine
Andrijevička operacija 18. jula i 1. avgusta 1944. godine Operacija Draufgenger (nem. Draufgänger - Drznik), ili u jugoslovenskoj istoriografiji Andrijevička operacija preduzeta je od strane nemačke Komande Jugoistoka između 18. jula i 1....

Bitka na Sutjesci “Peta neprijateljska ofenziva”

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Peta nemačka ofanziva protiv partizana i NOV se odigrala u maju i junu 1943 godine na prostoru Bosne i Crne Gore kada su Nemci...

Sarajevska operacija – Oslobodjenje Sarajeva 1945. godine

Artiljerija 3. udarne divizije na položaju kod Sarajeva 1945.
Sarajevska operacija 1945 g.   Sarajevska operacija 1945. je bila bitka između Jugoslovenske Armije s jedne strane, i snaga njemačkog Vermahta ojačanih potčinjenim kvislinškim snagama s druge. Jugoslovenska armija imala je za...

Operacija Jajce III / decembar 1942. godine

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Operacija Jajce III / decembar 1942. godine Treća divizija trebalo je da napada uz dolinu Vrbasa. Međutim, štab 718. divizije takođe je planirao novu operaciju...

Operacija Kuglasta munja / 4-16.12 1943. godine

Borci IV bataljona III sandžačke brigade u borbi sa Nemcima u okolini Prijepolja.
Operacija Kuglasta munja / 4-16.121943. godine Operacija Kuglasta munja (nem. Kugelblitz), u jugoslovenskoj terminologiji Limsko-drinska operacija, predstavlja najambiciozniju i po upotrebljenim snagama najkrupniju zimsku antipartizansku operaciju u Jugoslaviji 1943/1944. Deo...

Desant na Korčulu / 22.-24. aprila 1944. godine

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Desant na Korčulu / 22.-24. aprila 1944. godine Desant 26. dalmatinske divizije NOVJ-a na Korčulu 22.-24. aprila 1944. godine primjer je uspješne primjene partizanskog načina borbe na moru. Njemačka 2. oklopna armija bila je prisiljena...

Operacija Božić Bata / 25-30.12 1943. godine

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Operacija Božić Bata / 25-30.12 1943. godine Operacija Božić Bata (njem. Weihnachtsmann, izgovor: Vajnahtsman) je bila vojna operacija Vermahta protiv partizana u Hrvatskoj, u oblasti između Kupe i Save. Vođena je...

Operacija Jajce II – 22.oktobar – 6.novembar 1942. godine

Nakon bitke Jajce 1942
Operacija Jajce II / 22.oktobar-6.novembar 1942. godine Nezadovoljavajući rezultat operacije "Jajce I" doveo je do neposrednog organizovanja nove operacije, nazvane operacija Jajce II, koja je...

Operacija Ljubljanska pokrajina / 12. jul – 4. novembar 1942. godine.

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Operacija Ljubljanska pokrajina Operacija Ljubljanska pokrajina (it. Provincia di Lubiana) je bila velika italijanska ofanziva protiv partizana u Sloveniji. Izvedena je u nekoliko etapa, uz sadejstvo Vermahta i snaga NDH, od 12. jula do 4....

Desant na Drvar “Sedma neprijateljska ofanziva”

DESANT NA DRVAR
DESANT NA DRVAR Desant na Drvar pod tajnim imenom Operacija Konjićev skok (Rösselsprung) je bio posljednji njemački pokušaj da se ubije ili zarobi Tito, poslije...

KARLOVAČKA OPERACIJA – OSLOBOĐENJE KARLOVCA 1945 g.

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
KARLOVAČKA OPERACIJA - OSLOBOĐENJE KARLOVCA 1945 g. 6. maja 1945. godine, Karlovačka udarna brigada, nastala iz Karlovačkog partizanskog odreda koji je djelovao na širem...

Pljevaljska bitka -Vjesnik slobode i pobjede nad fašizmom 1941 g.

Smotra crnogorskih partizana uoči Pljevaljke bitke, decembra 1941.
Pljevaljska bitka -vjesnik slobode i pobjede nad fašizmom 1941 g. Napad na Pljevlja 1. decembra 1941. godine izvršio je Crnogorski NOP odred za operacije u Sandžaku. Grad je...

PROBOJ SREMSKOG FRONTA

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
PROBOJ SREMSKOG FRONTA Povjesničar Goran Korov vas vodi kroz vojne operacije za konačno oslobođenje zemlje 12. 4 1945. jedinice JA su nakon skoro šest mjeseci probile njemačko-ustašku obrambenu liniju...

Prva banjalučka operacija / 31. decembra 1943. godine

Partizani u okolici Banja luke 1943. godine
Prva banjalučka operacija 31. decembra 1943. godine 31. decembra 1943. glavnina Petog korpusa NOVJ, ojačana sa tri brigade, izvela je napad na osovinsko uporište Banjaluku i posade na komunikaciji...

Operacija Nedelja pacova ( Operacija Ratweek ) / septembar 1944. godine

Članovi Glavnog štaba Srbije sa predstavnicima stranih misija na Radan planini 1944. Na slici: 2) Moma Marković, 3) Ficroj Maklejn, 4) Koča Popović, 5) Sreten Žujović, 7) Rudolf Primorac. Škotski brigadir MacLean bio je mozak operacije Ratweek.
Operacija Nedelja pacova ( Operacija Ratweek ) septembar 1944. godine Operacija Nedelja pacova ( Operacija Ratweek )  je bila saveznička operacija bombardovanja nemačkih snaga i komunikacija u...

Operacija Beta / 20-27. oktobra 1942. g.

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Operacija Beta Operacija Beta, poznata i kao livanjska operacija, je bila druga faza osovinske Operacije Dinara. Izvedena je 20-27. oktobra 1942. godine sa ciljem zauzimanja...

Operacija Osovina / Ljeto 1943. godine

Peko Dapcevic drzi govor Italijanima 1943.godine
Operacija Osovina / Ljeto 1943. godine Operacija Osovina (nem. Achse, Akse), također operacija Alarih (nem. Alarich), je kodni naziv za nemački plan posedanja italijanske vojne zone, te razoružavanja i neutralisanja...

Operacija Jesenji pljusak / 20-27. 12 1943. godine

Mornarica-NOVJ
Operacija Jesenji pljusak / 20-27.12 1943. godine Operacija Jesenji pljusak (njem. Herbstgewitter) je bila vojna operacija Vermahta protiv partizana u oblasti Dalmacije u jesen i...

Bitka za Kupres 1942

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Bitka za Kupres 1942. Bitka za Kupres odigrala se od 28. jula do 20. avgusta 1942. godine. Operativna grupa brigada Vrhovnog štaba NOVJ nastojala je da izoluje ustaški garnizon u Kupresu i u više navrata pokušala da...

BIHAČKA OPERACIJA : NAJVEČA POBJEDA NOV I POJ-a U 1942.G.

Drug Tito vrši smotru jednog bataljona 3. krajiške brigade posle borbi za Bihać, u Bihaću novembra 1942. godine.
BIHAČKA OPERACIJA Bihaćka operacija je jedna od najvećih pobeda NOV-a i POJ-a u 1942. godini. U njoj je osam brigada NOVJ-a pod komandom Operativnog štaba...

Druga tuzlanska operacija NOVJ / januar 1944. godine

Partizani januar 1944. godine
Druga tuzlanska operacija NOVJ / januar 1944. godine Druga tuzlanska operacija NOVJ je operacija Trećeg korpusa NOVJ u januaru 1944. koja je vođena u sklopu Zimskih operacija 1943/1944, sa dvostrukim...

Aprilski rat ili Direktiva 25

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Aprilski rat    Ime za njemačku invaziju ( kodnog naziva Direktiva 25 ) na Kraljevinu Jugoslaviju 6.aprila 1941.Ova operacija označava početak Drugog svjetskog rata na teritoriji Jugoslavije. Napad...

Topličko-jablanička operacija / juni-august 1944.godina

Nemci na granici Kosova (tada Albanije) i Srbije, jula 1944.
Topličko-jablanička operacija / juni-august 1944.godina Topličko-jablanička operacija , poznata i kao B, predstavlja početnu fazu Bitke za Srbiju 1944. godine. Dok je Druga oklopna armija vodila operacije u cilju sprečavanja...

Durmitorska operacija / august 1944. godine

Partizani prelaze Ibar 4. avgusta 1944.
Durmitorska operacija / august 1944. godine Operacija Ribecal (njem. Rübezahl - »Krkonoš«), ili u jugoslovenskoj istoriografiji Durmitorska operacija, predstavljala je ključnu fazu bitke za Srbiju 1944. Ona predstavlja glavnu kariku i...

Operacija Jajce I – 4-7 oktobra 1942. godine

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Operacija Jajce I / 4-7.oktobra 1942. godine Vrhovni štab, nameravajući da iskoristi zadobijenu inicijativu, naredio je da se napad produži prema Travniku i Donjem Vakufu. Pad...

Virovitički mostobran

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Virovitički mostobran Tokom septembra i oktobra 1944. NOVJ je veoma proširila slobodnu teritoriju u Slavoniji i Podravini. 9. septembra oslobođena je Slavonska Požega, 13. septembra Daruvar, 15. septembra Pakrac. Kad je 5. oktobra oslobođena Virovitica, slobodna teritorija je znatnom širinom izbila...

Niška operacija / 8-15 oktobra 1944. godine

Oslobodioci Nisa 1944. godine
Niška operacija / 8-15 oktobra 1944. godine Nišku operaciju izvele su snage NOVJ i Bugarske armije uz sadejstvo sovjetskog vazduhoplovstva protiv nemačkih snaga na prostoru Niš - Leskovac - Vlasotince. Niška operacija je započela 8....

Bitka za Srbiju / 1944

Prva proleterska udarna brigada u Beogradu oktobra 1944.
Bitka za Srbiju / 1944. godine Bitka za Srbiju 1944. je zajednički saveznički poduhvat sa ciljem uspostavljanja jakog uporišta i ovladavanja središnjim komunikacijskim prostorom nemačkih snaga...

Operacija Weiss I

6. lička divizija prelazi Kupreško polje prema Šujici za vreme IV ofanzive.
Operacija Weiss I Četvrta neprijateljska ofanziva podrazumeva krupne vojne operacije Sila Osovine početkom 1943. godine na teritoriji NDH u cilju uništenja Narodnooslobodilačkog pokreta. Nemci su je kodno nazvali Slučaj belo (nem. Fall Weiß), odnosno Operacija...

Operacija Schwarz / maj-juni 1943. godine

Teški mitraljez Vražije divizije na položaju kod Vrbnice, 10. juna 1943.
Operacija Schwarz maj-juni 1943. godine Operacija Schwarz, poznata kao peta neprijateljska ofenziva, je bila udružena osovinska operacija sa ciljem uništenja partizana na teritoriji okupirane Jugoslavije, tokom Drugog svjetskog rata,...

Tršćanska operacija / 29.april – 02. maj 1945. godine

Jedinice 4. armije JA u napredovanju prema Trstu aprila 1945.
Tršćanska operacija Tršćanska operacija je bio vojni poduhvat Jugoslovenske armije s ciljem oslobođenja Trsta i okoline od nemačkih snaga. Operacija je trajala 29. aprila do...

Sedam neprijateljskih ofanziva

Partizan na polozaju
Sedam neprijateljskih ofanziva Sedam neprijateljskih ofanziva je izraz koji se u historiografiji Jugoslavije koristio za sedam najopsežnijih, odnosno najambicioznijih operacija koje su snage Sila Osovine...

Operacija Kosmaj ili Operacija Bader.Prva operacija Vermahta u okupiranoj Srbiji 1941. godine

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Operacija Kosmaj ili Operacija Bader Prva operacija Vermahta u okupiranoj Srbiji 1941 Operacija Kosmaj, poznata i kao Operacija Bader, je bila prva antigerilska operacija Vermahta u okupiranoj Srbiji, preduzeta protiv partizana na planini Kosmaj, u blizini Beograda. Vođena je od...

Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944.”ŠESTA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA”

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
ŠESTA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944, poznate kao Šesta neprijateljska ofanziva, predstavljaju splet krupnih operacija obe zaraćene strane sa ciljem uspostavljanja kontrole nad važnim...

Igmanski marš -Od Rudog do Foče januar 1942 g.

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Igmanski marš -Od Rudog do Foče januar 1942 g. Na današnji dan 1942. počeo je Igmanski marš, jedna od najčuvenijih epizoda NOB-a. Kada je, već sredinom...

Oslobodjenje Dalmacije 1944. godine

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Oslobodjenje Dalmacije 4. decembra 1944. godine jedinice 8. dalmatinskog korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, nakon krvave i teške jednomjesečne bitke poznate kao Kninska operacija, oslobodile su...

Bitka za Split – 11.09/02.10 1943. godine

Odlazak Splićana u partizane 1943
Bitka za Split 1943. godine Nakon kapitulacije Italije, narod Splita predvođen mesnim narodnooslobodilačkim odborima 9. septembra preuzeo je vlast u gradu i okolini i razoružao jedinice italijanskog XVIII korpusa. Tokom narednih...

Napad na Teslić / januar 1943. godine

Štab i prateća četa I zlatarskog bataljona 3. proleterske sandžačke brigade kod Teslića krajem 1942.
Napad na Teslić /  januar 1943. godine Nakon borbi za Jajce Prva proleterska divizija vodila je borbe oko Kotor Varoša, a zatim je prešla je u srednju Bosnu. Na...

Napad na Udbinu avgusta 1942 g.

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Napad na Udbinu avgusta 1942 g. Jedinice Druge ličke NOU brigade, uz sadejstvo 1. bataljona 3. odreda i 2. bataljona 1. ličkog NOP odreda "Velebit" Grupe...

Operacija Petrova gora / Maj 1942. godine

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Operacija Petrova gora Unatoč zvjerskim pljačkanjima, ubijanjima i prisilnim odvođenjima u logore, i to ne samo muškaraca, već i cijelih obitelji, u prva četiri mjeseca...

Bitka na Kozari – Zvanično operacija “West Bosnien” jun i jul...

Grupa boraca kozarskog partizanskog odreda
Bitka na Kozari - Zvanično operacija "West Bosnien" jun i jul 1942 g.   Bitka na Kozari, zvanično operacija Zapadna Bosna (nem. West Bosnien), je bitka iz Drugog svjetskog rata koja se...

Operacija Romanija – Druga neprijateljska ofanziva

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Operacija Romanija - Druga neprijateljska ofanziva Operacija Jugoistočna Hrvatska (njem. Unternehmen Südost Kroatien) bila je vojna operacija Sila Osovine protiv ustanika (partizana i četnika) u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj na prostoru istočne Bosne....

Borbe za Jajce / 1-6. decembar 1942. godine

Oslobodjeno Jajce 1942
Borbe za Jajce / 1-6. decembar 1942. godine Borbe za Jajce 1942. godine predstavljaju seriju borbi za gradić Jajce između okupatorskih sila Osovine i jugoslovenskih partizana. Krajem avgusta 1942. Vrhovni štab NOVJ je odlučio da...

Operacija Süd-Kroatien I i Süd-Kroatien II / januar i februar 1942....

Germans on Mount Ozren
Operacija Süd-Kroatien I i Süd-Kroatien II 1942. godine Operacija Jugoistočna Hrvatska (njemački: Südost Kroatien), poznata i kao Operacija južna Hrvatska (njemački: Süd-Kroatien) je bila zajednicka operacija nemačkih, italijanskih i trupa...

Operacija Mačva ili Operacija čišćenja luka Sava – Drina

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Operacija Mačva ili Operacija čišćenja luka Sava - Drina Operacija Mačva ili Operacija čišćenja luka Sava - Drina je bila velika nemačka operacija protiv ustaničkog žarišta u oblasti Mačve i Šapca, tokom ustanka u...

Bitka na Neretvi – IV. neprijateljska ofanziva (nem. Fall Weiss)

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
IV. neprijateljska ofanziva – Bitka na Neretvi U toku posljednjeg tromjesečja 1942. godine, Osovina je dosegla i prošla svoj zenit; nakon spektakularnog ljetnog napredovanja, Nijemci...

Operacija Fruška gora / 20. i 30. avgusta 1942. godine

Najvece bitke NOB-a | Yu NoStAlGiJa
Operacija Fruška gora Operacija "Fruška Gora" (u Sremu poznata kao »Velika ofanziva«) je bila udružena osovinska operacija Vermahta i snaga NDH protiv partizana na Fruškoj gori, tada u sastavu NDH. Vođena je između 20....

Pratite nas

12,484FansLike
1,250FollowersFollow
2,568SubscribersSubscribe

Najcitanije

HEROJI

Popularno