Vinko Paić Ožić – Narodni heroj iz Splita (Hrvatska)

 

Vinko Paić – Ožić rođen je 27. januara1912. u Splitu u zemljoradničkoj obitelji. Kada je 1939. godine primljen u KPH/KPJ, bio je među rijetkim težacima-komunistima u Splitu.

Vinko Paić
Vinko Paić

Nakon poraza Kraljevine Jugoslavije u Aprilskom ratu, Vinko Paić je sa svojom porodicom sklonio veće količine oružja koje su komunisti oteli iz kasarne na Gripama od straže HSS-ove Zaštite. Ovim oružjem su djelomično naoružani prvi partizani iz Splita.

U temeljima svoje kuće sačinio je jedan od prvih i većih »bunkera«, odnosno skladišta oružja i ratnog materijala. Tu se, u ljeto 1941. godine, nalazila neko vrijeme i Tehnika PK KPH za Dalmaciju i izlazio list PK KPH Dalmacije Naš izvještaj. U kući i oko nje održavani su sastanci i dogovori komunista zbog organiziranja i vođenja oružane borbe.

Krajem juna 1941. godine Vinko Paić postao je član borbenih grupa za izvođenje sabotaža, diverzija i oružanih napada na fašiste. Kada se 9. augusta 1941. godine formirao Prvi splitski partizanski odred i Vinko Paić-Ožić je bio među komunistima i skojevcima koji su ušli u njegov sastav. Odred je krenuo u akciju 11. augusta 1941. godine, navečer, iz Splitskog polja preko Mosora za Dinaru.

Neprijatelj je otkrio pokret odreda i uputio protiv njega jake snage. Odred je kod sela Košute iznenada napadnut od seoske ustaške milicije, oružnika, ustaša i Talijana rano ujutro 14. augusta 1941. godine. U borbi je Vinko Paić -Ožić teško ranjen. Bez obzira na ranjavanje, dobrovoljno je vatrenom podrškom štitio povlačenje boraca Prvog splitskog partizanskog odreda. Kada su ga borci htjeli ponijeti, odlučno se tome suprotstavio i rekao: »Ostavite mi municiju, ja ću ostati ovdje, da vam budem zaštitnica«. Ostao je u zaštitnici zajedno s puškomitraljescem Markovićem i njegovim pomoćnikom Alfirevićem.

Kada se zaštitnica povlačila, ponovo je odbio da ga ponesu. Oprostio se od drugova, osvrnuo za njima u pauzi borbe, pozdravio ih stisnutom pesnicom i, ležeći iza kamena, teško ranjen, očekivao novi napad neprijatelja.

Tokom borbe Vinko Paić-Ožić pokazao je iznimnu hrabrost vičući nadirućim Talijanima i ustašama: »Ovdje je komunista, padajte krvnici«. Teren koji je držao Vinko Paić-Ožić nije pao sve do sumraka. Iznemogao i onesviješten, bio je zarobljen i odveden u sinjski zatvor, gdje se ponovo našao sa svojim drugovima i bodrio ih. Ustaška mučenja mu nisu slomila duh. Od posljedica ranjavanja i mučenja umro je 22. augusta 1941. godine, a da nije odao ni svoje ime.

Narodnim herojem Vinko Paić proglašen je 24. januara 1953. godine.