Djermano Senjanović -Narodni heroj iz Splita

( Hrvatska )

Đermano Senjanović (Split, 27. jula 1923. – Krilo Jesenice, 21. februar 1942.), hrvatski antifašistički borac, revolucionar, komunist i Narodni heroj Jugoslavije.

Kao mladi radnik pristupio je revolucionarnom naprednom omladinskom pokretu kao sindikalni aktivist. Godine 1937. istaknuo se sudjelovanjem u radničkom štrajku kada su sindikati uspjeli izboriti osmosatni radni dan i slobodnu nedjelju.

Djermano Senjanović
Djermano Senjanović

Sa šesnaest godina, 1939. Djermano Senjanović postaje član SKOJ-a, a godinu kasnije i član Komunističke partije zadužen za rad s radničkom omladinom Splita. Dana 17. decembar 1939. sudjelovao je u velikom štrajku koji je organizirala Partija povodom ubojstva radnika komunista Vicka Buljanovića, prilikom čega je završio u pritvoru.

Posle kapitulacije Jugoslavije 1941, postao je član Gradskog vojnog komiteta, koji je imao zadatak da organizuje oružani ustanak. Učestvovao je u akcijama sakupljanja naoružanja i vojne opreme, u organizovanju udarnih grupa u Splitu i ostalo. Nakon izbijanja ustanka, učestvovao je u bombaškim akcijama usmerenih na italijanske fašiste.

Polovinom 1941. godine, u odsustvu je bio optužen zbog organizovanja ilegalnih aktivnosti u Splitu i kao organizator diverzija, koje su članovi SKOJ-a vršili protiv okupatorskih snaga. Specijalni sud ga je, zajedno sa braćom Mrduljaš i ostalim borcima, osudio na smrtnu kaznu. Uprkos tome, Đermano je i dalje rukovodio akcijama u Splitu.

Razvojem ustanka i borbi u Dalmaciji, dobivao je sve više odgovornih zadataka. Sredinom februara 1942. godine, u pećini kod sela Jesenice, prisustvovao je sastanku vojno-političkog rukovodstva Dalmacije, na kome se raspravljalo o formiranju Mosorskog partizanskog odreda. Italijanski fašisti i ustaše iz Omiša saznali su za održavanje sastanka, opkolili pećinu i blokirali ulaz. Djermano Senjanović je dobio zadatak da se s još jednim borcem probije iz pećine i oslobodi ulaz. Poginuo je u probijanju izlaza, 19. februara, osiguravši ostalim borcima da se probiju na sigurno.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 24. jula 1952. godine, Djermano Senjanović proglašen je za narodnog heroja.

Njegovo ime je nosila današnja osnovna škola „Marjan“ u Splitu (Veli Varoš) u periodu 1970-1992. godine.