Godišnjica smrti Vladislava S. Ribnikara direktora Politike i prvi direktor TANJUG-a -01.12.1955-YU KALENDAR

Na današnji dan

1. decembra 1955. godine

Godišnjica smrti Vladislava S. Ribnikara direktora Politike i prvi direktor TANJUG-a

Rođen je 15. decembra 1900. godine, takođe u glavnom gradu, gde je počeo školovanje koje je potom nastavio i završio u Francuskoj.

Vladislav Ribnikar
Vladislav Ribnikar u sredini sa osnivacima TANJUG-a

Godine 1924. je postao direktor Politike, koja je sa njim na čelu postala najčitaniji list u Jugoslaviji.

Po izbijanju Drugog svetskog rata kod nas, obustavio je izlaženje Politike, a njegova kuća na Dedinju je postala sastajalište ilegalaca, te je u njoj 4. jula održana i sednica CK KPJ o podizanju ustanka.

Krajem oktobra te godine je uhapšen i odveden u logor na Banjici, odakle je pušten posle pet meseci u kućni pritvor, da bi se sredinom 1943. godine priključio NOB-u, bio jedan od osnivača i prvi direktor TANJUG-a.

Vladislav S. Ribnikar je posle rata obavljao više političkih funkcija, pa je između ostalog bio i ministar u Vladi, predsednik Komiteta za kulturu i umetnost, predsednik za kinematografiju, predsednik Jugoslovenskog crvenog krsta i delegat Jugoslavije na zasedanjima skupštinne OUN i UNESKO.

Yu nostalgija