Jordan Čopela – Narodni heroj iz Prilepa

( Makedonija )

Jordan Čopela rođen je u januaru 1912. godine u selu Varoš, kod Prilepa. Potiče iz zemljoradničke porodice, koja se bavila gajenjem duvana. Kad je odrastao, bavio se proizvodnjom duvana i bio sezonski radnik u Duvanskom kombinatu u Prilepu.

Jordan Čopela
Jordan Čopela

Kao član URS-ovih sindikata, 4. aprila 1938. godine, učestvovao je, kao član štrajkačkog odbora, u štrajku više od 2.000 radnika. Godine 1940. primljen je u članstvo Komunističke partije Jugoslavije. Radio je u Udruženju proizvođača duvana. Zbog organizovanja štrajka protiv predaje duvana Monopolu, po niskim otkupnim cenama, pozvan je na vojnu vežbu. I tamo je organizovao bunt, kada su rezervisti prosuli kazane hrane, zbog čega je tri mjeseca proveo u istražnom zatvoru.

Posle Aprilskog rata i okupacije Kraljevine Jugoslavije, kao član Mesnog komiteta KPJ za Prilep, radio je na organizovanju ustanka. Učestvovao je i u organizovanju Prilepskog partizanskog odreda. Često je odlazio u Odred i kao član Mjesnog operativnog štaba, prenosio direktive. Policija je saznala da se on ilegalno kreće po gradu i u okolini sela Varoš i da održava sastanke, pa ga je stalno tražila. U januaru 1942. godine, po direktivi Pokrajinskog komiteta KPJ za Makedoniju, prebačen je na rad u Bitolj, gde je trebalo da pomogne tamošnjoj partiskoj organizaciji u pripremama za formiranje partizanskog odreda.

Odmah po diolasku u Bitolj, Bugarska policija je saznala za njegovo prisustvo u gradu i ušla mu je u trag. U rano jutro, 9. aprila 1942. godine, policija je opkolila kuću u kojoj je noćio. U neravnopravnoj borbi,Jordan Čopela je ranjen i uhvaćen. Istog dana podlegao je ranama.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 1. avgusta 1949. godine, Jordan Čopela proglašen je za narodnog heroja.