Narodni heroj – KIRO GAVRILOVSKI iz Prilepa

( Makedonija )

Kiro Gavrilovski rođen je 22. februara 1918. godine u Prilepu, u pečalbarskoj porodici. Posle završetka četvrtog razreda gimnazije, postao je trgovački pomoćnik. Često je putovao u Zagreb i Beograd. Rano se uključio u radnički pokret u Prilepu. Pošto je upoznao socijalistički orijentisane ljude u Beogradu i Zagrebu, počeo je da donosi ilegalni materijal u Prilep. Aktivno je učestvovao u svim akcijama i demonstracijama protiv režima. Zbog toga je proganjan i hapšen.

Kiro Gavriloski
Kiro Gavrilovski

Kao uticajan čovek u gradu i Član odbora „Crvene pomoći“, bio je učesnik u prikupljanju „Narodne pomoći“ i sa svojom porodicom naročito je doprineo ovoj aktivnosti. Aktivno je učestvovao u formiranju novih partijskih organizacija severno od Prilepa, naročito u okolini Makedonskog Broda.

Odmah posle okupacije 1941. godine, zbog svog angažovanja u pripremama za oružani ustanak, primljen je u članstvo Komunističke partije Jugoslavije. Pripadnici bugarske okupacione vlasti su ga nekoliko puta hapsili i zlostavljali. 1942. godine povlači se u ilegalnost i postaje član Mesnog komiteta KPJ u Prilepu. Održavao je veze s odredom „Dimitar Vlahov“ i bio aktivan u selima Drenovci, Gorno Selo i Dabnica. U poslednjem trenutku izbegao je masakr kod Dabnice u septembru 1942. godine. Izvesno vreme radio je i s partijskom tehnikom.

Godine 1943. postao je član Drugog oblasnog komiteta za Bitolj. Prilikom prvog oslobođenja Kičeva, septembra 1943. godine, postao je sekretar Sreskog komiteta u Kičevu. U zimu 1943. godine vraća se na prilepski teren kao član Oblasnog komiteta Bitolja. Kada se nalazio u Prilepu, pomagao je Mesnom komitetu na masovnom upućivanju novih boraca u brigade. Početkom proljeća 1944. godine, Kiro Gavrilovski je zajedno sa sekretarom Sreskog komiteta Prilepa, Krumetom Volnarovskim, posvećivao posebnu pažnju formiranju Narodnooslobodilačkih odbora u srezu.

Nakon početka priprema za saziv Prvog zasedanja ASNOM-a, Kiro Gavriloski i Krume često su sarađivali zajedno. Posle jednog sastanka u Prilepu otkrila ih je bugarska policija i opkolila jakim snagama. Nakon što su potrošili municiju, policija je zapalila kuću u kojoj je Kiro Gavriloski izvršio samoubistvo, a njegovo tjelo je izgorelo. Krume je ubijen 9. maja 1944. godine.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 11. oktobra 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.

 Yu nostalgija