MOJE JUGOSLOVENSKO DJETINSTVO

 
Detinjstvo sam provela u malom selu u Makedoniji, pod imenom Šlegovo, sa babom i dedom. Roditelji su morali zbog posla da ostanu u Skoplju, mom rodnom gradu, pa su me ostavili sa babom i dedom i posećivali me za svaki državni praznik.
MOJE JUGOSLOVENSKO DJETINSTVO
MOJE JUGOSLOVENSKO DJETINSTVO
Zbog toga sam volela jugoslovenske praznike – Dan vojske, Dan republike, i Prvi maj, jer su mi svi ovi praznici dovodili roditelje. Kasnije su me ti praznici vodili kod babe i dede, koji su bili jednostavni, vredni seljaci, nepismeni ali mudri, otvorenog srca i uma. Moja baka je volela, ali se ujedno i plašila Milke Planinc, predsednice Saveznog izvršnog veća tokom osamdesetih godina, prve i jedine žene na takvoj poziciji. Ona je često bila na vestima, na radiju. Glas joj je bio dubok i prodoran, pa bi baka smanjivala ton kad god bi Milka Planinc govorila o prosperitetu i jedinstvu Jugoslavije.
Lidija Dimkovska | Prevod: Ana Pejović
Izvor:NOMAD