Mrtvim drugovima – Karel Destovnik Kajuh

Nisam te poznavao
a dobro sam te znao,
druže koji si u borbi pao.
Ne znam da l su ti oči bile sive,
a ruke tvrde, hrapave, il žive,
pa ipak dobro sam te znao,
život si za život dao.

Nisam te poznavao
a dobro sam te znao
druže što krvav si na zid pao.
Ne znam je l’ živa tvoja mati,
ne znam draganu da li si imao,
a ipak dobro sam te znao,
put si nam krvlju pokazao.

Nisam te poznavao
a dobro sam te znao
druže što na Istoku si pao.
Ne znam jesi li visok bio,
ne znam da li si iz Sibira hrupio,
a ipak dobro sam te znao
u Crvenoj Armiji život si dao.

Poznavo sam vas drugovi
sve sam vas poznavo
svakoga
ko je u naše redove stao,
svakoga
koji krvlju je svojom
znamenje klesao
metar po metar
znamenja
što smer kazuju lako,
pa makar strašnije duvao vetar.

Mrtvim drugovima
Karel Destovnik Kajuh recitira na mitingu-1943 Stari trg –

Karel Destovnik – Kajuh slovenački pesnik, prevodilac, partizan i narodni heroj; poginuo je u partizanima u 21. godini života. U pesmi „Pred smrću“, on piše: „Kad stanem tužan i klonem/ i stavim misli među ruke/ kao da umirem, čujem zvuke/ kao da ćuk moju smrt zove.-Al pre nego što je dozove ćuk,/malo pre smrti moje,/zatvoriću se u odaja muk/i tu napisati sve pesme svoje.“

 

Izvor:Slike partizana