Narodni heroj – Danilo Bojović iz Nikšiča

( Crna Gora )

Danilo Bojović rođen je 1910. godine u selu Kuti, kod Nikšića. Osnovnu školu završio je u Župi, a gimnaziju i veliku maturu u Nikšiću. Posle završene gimnazije upisao je Pravni fakultet u Beogradu. Član Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) postao je 1934, a član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) 1937. godine. Tokom studija je bio član uprave Studentskog pravničkog društva i Pravne zaštite, društava koja su kontrolisali komunisti. U jesen 1938. bio je izabran za člana Akcionog odbora stručnih studentskih udruženja. Zbog učešća u demonstracijama i u razbijanjima ljotićevskih zborova, bio je nekoliko puta hapšen i zatvaran.

Danilo Bojović
Danilo Bojović

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine. Bio je jedan od organizatora Trinaestojulskog ustanka u Nikšiću. Bio je prvi komandant Župskog ustaničkog bataljona.

Bio je izabran za člana Okružnog komiteta KPJ za nikšićki okrug na partijskoj konferenciji, održanoj 15. oktobra 1941. u Dubravi kod Gornjeg Polja.

Učestvovao je u borbama tokom Treće neprijateljske ofanzive. Nakon povlačenja glavnine partizanskih snaga u Bosnu i Hercegovinu u junu 1942, Danilo je ostao na ilegalnom radu na domaćem terenu.

Krajem februara 1942, specijalno obučena jedinica, sastavljena od žandara i četnika, upućena je u poteru za Bojovićem. Opkolili su ga zajedno sa grupom partizana u jednoj kolibi na planini Konjsko. Poginuo je prilikom pružanja otpora.

Ukazom Predsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) 11. jula 1945. među prvim borcima Narodnooslobodilačke vojske, proglašen je za narodnog heroja