Narodni heroj – Fric Keršič Gal iz Trbovlja ( Slovenija )

Fric Keršič Gal rođen je 16. jula 1908. godine u Trbovlju. Po zanimanju je bio rudar i veoma rano se povezao sa revolucionarnim radničkim pokretom, a član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) je postao 1937. godine, nakon formiranja Komunističke partije Slovenije (KPS), koja je delovala u okviru KP Jugoslavije.

Fric Keršič Gal
Fric Keršič Gal

Aktivno je učestvovao u mnogim štrajkovima i protivrežimskim akcijama u reviru, a bio je član Saveza rudara Jugoslavije i organizator i vodeći član radničkih kulturno-političkih društava. Zbog svog revolucionarno-političkog rada više puta je bio hapšen i proganjan od policije. Godine 1940. bio je član Okružnog komiteta KPS za revirje, a novembra 1941. godine sekretar Sreskog komiteta KPS za Trbovlje.

Nakon okupacije Jugoslavije, 1941. godine povukao se u ilegalnost i politički delovao među rudarima, posebno radeći na širenju i populisanju Oslobodilačkog fronta Slovenije (OF). Fric Keršič Gal  aktivno je učestvovao u organizovanju ustanka u okolini Trbovlja. Od decembra 1941. godine je bio sekretar Okružnog komiteta KPS za revirje.

Septembra 1942. godine njegov ilegalni rad je bio otkriven, ali je on uspeo da izbegne hapšenje i pređe u zagorski sektor, gde je nastavio sa ilegalnim radom. Ovde je ponovo bio otkriven, tokom rada u kamenolomu iznad zagorske Železničke stanice. Opkolili su ga nemački žandarmi i pripadnici Gestapoa i pozvali na predaju.

On je odbio predaju, otvorio vatru i uspeo da rani nemačkog predsednika opštine, ali je i sam bio teško ranjen. Bio je odnet u bolnicu u Trbovlju, gde je zalečen i prebačen u istražni zatvor. Tokom istrage bio je mučen kako bi otkrio svoje saradnike, ali nikoga nije hteo odati. Od posledica ranjavanja i mučenja u zatvoru, umro je 21. novembra 1942. godine.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, Fric Keršič Gal proglašen je za narodnog heroja.

YU nostalgija