Narodni heroj – Ivan Zafred „Mića Slovenac“ iz Postojne

( Slovenija )

Ivan Zafred rođen je 1908. godine u Staroj Sušici kod Postojne. Do početka Drugog svetskog rata 1941, radio je kao metalski radnik.

Ivan Zafred „Mića Slovenac“
Ivan Zafred „Mića Slovenac“

Do 1923. godine živeo je u Julijskoj krajini, kada je zbog fašističkih pritisaka i zastrašivanja Slovenaca, emigrirao u Kraljevinu SHS. Članom Komunističke partije Jugoslavije postao je 1938. godine. Učestvovao je u brojnim akcijama organizacija radničkog pokreta. Tako je 1939. učestvovao u organizovanju štrajka u fabrici antimona kod Ivanjice, a 1940. godine u diverzijama u brodogradilištu na Čukarici.

Po početku ustanka u Srbiji 1941, stupio je u Kosmajski partizanski odred. Brzo se istakao u borbama, pa je 1942. godine bio postavljen za komandira Druge čete Kosmajskog NOP odreda.

Učestvovao je u napadu Prvog šumadijskog odreda na Belanovicu kada je upao u žandarmerijsku stanicu i pobio žandare u prizemlju. U borbi na Čumiću, sam se privukao žandarmerijskoj stanici i zapalio ju. U jeku nemačke ofanzive na Šumadiju 1942, nalazio se, kao komandir čete, sa svojim borcima u Darosavi. Nakon nenadanog nemačkog napada, Zafred je sam ubio dva nemačka oficira i zaplenio njihovo oružje. Ovo je podstaklo četu da s uspehom probije neprijateljski obruč.

Srpska državna straža napala je 3. juna 1943. pod Kosmajem, između sela Dučine i Rogača (kod Sopota), Zafredovu četu. On je pokrenuo napad, tako da su borci naneli velike gubitke neprijatelju, ali je sam poginuo tokom borbe.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 8. oktobra 1953. godine,Ivan Zafred  proglašen je za narodnog heroja.

Njegovo ime danas nosi škola u Dolnjim Košanima, a na njoj se nalazi i spomen-ploča

YU NOSTALGIJA