Narodni heroj – Jelena Četković

iz Cetinja ( Crna Gora )

Narodni heroj Jelena Četković rođena je 21. avgusta 1916. godine na Cetinju.

Kao mlada radnica prišla je radničkom pokretu i 1936. godine postala član KPJ. U Beogradskoj partijskoj organizaciji bila je jedna od najistaknutijih žena komunista, a u vreme dolaska okupatora bila je član Rejonskog komiteta Partije „Centar“.

JELENA ĆETKOVIĆ
JELENA ĆETKOVIĆ

U početku NOB-a bila je najpre kurir jednog partizanskog odreda u Bosni, oktobra 1941. godine, po nalogu partije, vratila se u Beograd na dužnost sekretara Mesnog komiteta. U teškim uslovima ilegalnog rada i borbe komunista i rodoljuba u glavnom gradu, u kome je pored okupatora delovao veliki policijski aparat domaćih izdajnika, agenata i špijuna, bila je organizator niza akcija Partije.

U to vreme terora, mnogobrojnih hapšenja, zlostavljanja i streljanja, dobila je zadatak da se uklone dvojica najozloglašenijih agenata Specijalne policije, Đorđe Kosmajac i Obrad Zalad. Uhapšena je 1. marta 1942. godine, pet dana pre izvršenja akcije udarne grupe koju je sama formirala. Zverski mučena, doživela je, skoro polumrtva, dan pripremljene akcije i njen uspeh. Dana 14. maja 1943. godine streljana je u Banjičkom logoru.

Za narodnog heroja proglašena je 5. jula 1952. godine.