Narodni heroj – Mijo Benić iz Duge Rese

( Hrvatska )

Narodni heroj Mijo Benić (Mrežnički Novaci, kod Duge Rese, 15. jul 1916 — Mišljenovići, kod Plaškog, 6. april 1942), učesnik Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

Mijo Benić
Mijo Benić

Rođen je 15. jula 1916. godine u selu Mrežnički Novaci kod Duge Rese.

Kao simpatizer Komunističke partije Jugoslavije, sarađivao je sa komunistima Duge Rese i Karlovca.

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine. U partizane je otišao 10. decembra. Isprva je bio borac u partizanskom odredu „Dubrava“, a zatim u Prvoj četi Prvog bataljona Drugog kordunaškog odreda. Kada je formirana proleterska brigada na Kordunu, Mijo je u njoj postao komandir voda.

Poginuo je 6. aprila 1942. godine kod sela Mišljenovići (Plaški), u sukobu sa italijanskim vojnicima.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 24. jula 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija