Narodni heroj – Miladin Popović

iz Podgorice ( Crna Gora )

Narodni heroj Miladin Popović (Lopate, kod Lijeve Rijeke, 23. septembar 1910 — Priština, 13. mart 1945) bio je revolucionar, jedan od organizatora Narodnooslobodilačke borbe na Kosovu i Metohiji i oslobodilačke borbe u Albaniji i narodni heroj Jugoslavije.

Miladin Popović
Miladin Popović

Godine 1922. se sa prodicom preselio u Peć, gde je završio osnovnu školu i nižu gimnaziju, dok je više razrede gimnazije pohađao je u Prizrenu. Nakon mature, 1933. upisao je Pravni fakultet u Beogradu, gde se priključio revolucionarnom studentskom pokretu. Iste godine je primljen u članstvo Saveza komunističke omladine, a naredne 1934. u članstvo Komunističke partije.

Tokom boravka u Beogradu, radio je u partijskoj tehnici na izdavanju lista Mladi komunist, zbog čega je početkom 1935. uhapšen. Nakon nekoliko meseci provedenih u istražnom zatvoru, bio je proteran u Peć, gde je nastavio sa svojom partijskom aktivnošću.

U leto 1937. radio je na stvaranju Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, nakon čega je imenovan za njegovog sekretara. U jesen iste godine se razboleo od tuberkuloze, zbog čega je čitavu 1938. i polovinu 1939. proveo na lečenju na Golniku. Juna 1939. učestvovao je na savetovanju rukovodstva KPJ na Šmartnoj gori. Nakon povratka na Kosovo i Metohiju, krajem avgusta iste godine radio je na borbi protiv frakcionaštva, a u septembru je ponovo bio izabran za sekretara Oblasnog komiteta za Kosmet.

Maja 1940. organizovao je demonstracije u Peći, nakon čega je uhapšen i sproveden u beogradski zatvor „Glavnjaču”, odakle je pušten zbog ponovnog pogoršanja zdravstvenog stanja. Avgusta 1940. izabran je za člana Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, a u oktobru je učestvovao na Petoj zemaljskoj konferenciji KPJ.

Nakon okupacije Jugoslavije 1941.Miladin Popović radio je na organizovanju Narodnooslobodilačkog pokreta na Kosovu i Metohiji, ali je polovinom jula bio uhapšen i interniran u logor u Albaniji. Na inicijativu Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet, a uz pomoć albanskih komunista oslobođen je iz logora, nakon čega je u oktobru 1941. imenovan za delegata CK KPJ u Albaniji sa zadatkom da radi na okupljanju komunističkih grupa, stvaranju KP Albanije i organizovanju oslobodilačke borbe.

Njegovom inicijativom najpre je novembra 1941. formirana Komunistička partija, a potom su formirani Glavni Narodnooslobodilački odbor, Glavni štab NOV Albanije i Antifašističko nacionalnooslobodilačko veće. Zajedno sa Enverom Hodžom i drugim albanskim komunistima, aktivno je radio na organizovanju Narodnooslobodilačke borbe u Albaniji.

Septembra 1944. na poziv Vrhovnog štaba NOV i POJ došao je na Vis, odakle je upućen na Kosovo i Metohiju, gde je ponovo preuzeo dužnost sekretara Oblasnog komiteta. U završnom periodu Narodnooslobodilačkog rata u Jugoslaviji aktivno je radio je na razvoju narodne vlasti na Kosovu i Metohiji, kao i masovnijem uključivanju albanskog stanovništva u Narodnooslobodilački pokret. Kao jednu od vodećih ličnosti partizanskog pokreta na Kosmetu, u atentatu ga je 13. marta 1945. u Prištini ubio albanski nacionalista Haki Taha.

Za narodnog heroja Miladin Popović  proglašen je 12. marta 1945. godine.