Narodni heroj – Mirko Milevski Uroš

iz Kičeva ( Makedonija )

Mirko Milevski Uroš rođen je 23. aprila 1923. godine kao Mirko Milević u selu Popovec kod Kičeva, u vrlo siromašnoj porodici. Otac mu se zvao Ladomir a majka Todora. Vrlo rano je ostao siroče. Pošto je u školi pokazao naročit dar za učenje, lokalni seljani su mu pomogli da završi školovanje. Poslali su ga u Ohrid u gimnaziju. Iz Ohrida je otišao u Beograd da završi maturu. U Beogradu se priključio komunističko-revolucionarnom pokretu.

Mirko Milevski Uroš
Mirko Milevski Uroš

Posle okupacije Jugoslavije, njegov rodni kraj pripao je italijanskoj okupacionoj zoni. Mirko se vratio mu selo i uključio u Narodnooslobodilački pokret regiona Kopačije. Iste godine, 1941, primljen je za člana Komunističke partije Jugoslavije.

Pripadao je partijskoj ćeliji u selu Klenovcu, koja je ubrzo prerasla u rejonski komitet. Mirko je po selima Kopačije vršio pripreme za oružani ustanak. Okupatorska policija mu je ušla u trag, pa se on, uz odobrenje Partije, povukao u ilegalnost.

Kao ilegalac, i dalje je radio na organizovanju borbe, odlazio u Kičevo radi konsultacija i kretao se po Kopačiji.

U maju 1943. godine formiran je Kičevsko-mavrovski partizanski odred i Mirko je postao njegov borac. Istakao se u mnogim borbama kičevskog i mavrovskog kraja.

Posle kapitulacije Italije, septembra 1943. godine, imenovan je za političkog komesara čete.

Njegova četa je bila postavljena na prevoju Straža, na brdu Buković, radi odbrane slobodnog Kičeva. U iznenadnom nemačko-balističkom napadu, 1. oktobra 1943. godine, izginuli su svi borci čete, među kojima i Mirko Milevski.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 9. oktobra 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija