Narodni heroj – Obren Janjušević Artem

iz Nikšiča ( Crna Gora )

Obren Janjušević Artem rođen je 1923. godine u selu Ozriniću, kod Nikšića, u siromašnoj seljačkoj porodici. Njegovi roditelji su se kao kolonisti doselili u Banatsko Karađorđevo još dok je Obren bio dete. U Karađorđevu je završio osnovnu školu, nakon čega se bavio zemljoradnjom. Bio je aktivan u lokalnom ogranku „Seljačkog kola“. Član Saveza komunističke omladine Jugoslavije postao je u junu 1941. godine.

Obren Janjušević Artem

Obren Janjušević bio je istaknuti mladi borac na području Banata. Sa svojim vršnjacima prošao je obuku u SKOJ–u i od početka bio posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi. Prvo je obavljao manje važne dužnosti, pa služio kao kurir, da bi na kraju izrastao u jednog od najopasnijih boraca u Banatu.

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine. Bio je član ustaničke desetine koja je sakupljala oružje i snabdevala Aleksandrovačko-karađorđevački partizanski odred. Od jeseni 1941. je bio kurir Mesnog komiteta KPJ, a vodio je i jedan aktiv SKOJ-a.

Njegov aktiv bio je sačuvan u vreme Spilerovih provala u karađorđevačke organizacije u leto 1942. Posebno se istakao sa svojim skojevcima u snabdevanju boraca Severnobanatskog odreda koji se u karađorđevačkom ataru spremao na proboj iz Banata. I, kada je Odred uspeo, kada je izgrađen stalni kanal Karađorđevo—Surduk, oktobra 1943, novi OK KPJ odredio ga je za komandira i sekretara ćelije kurirskog odeljenja na toj životno važnoj liniji.

Gotovo godinu dana prelazio je taj put jedanput nedeljno noseći na leđima važnu partijsku poštu ili prevodeći kolone boraca za vojvođanske brigade.

Neprijatelj nije uspeo da ga uhvati na delu. Bio je oličenje pravog kurira za najteže uslove — hrabar, pouzdan, izdržljiv. Jula 1944. pošao je prvi put u jednu akciju na nemačku patrolu pored Karađorđeva.

Nesrećno, bio je ranjen i morao je u poljsku bazu. Tu ga je, 23. jula 1944. zatekla nemačka ofanziva, bunker je bio otkriven i u neravnoj borbi poslednjim metkom oduzeo je sebi život. Ziv nije hteo da padne neprijatelju u ruke.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 7. jula 1953. godine,Obren Janjušević Artem  proglašen je za narodnog heroja.