Narodni heroj – SAVO BELOVIĆ iz Stoca

( Bosna i Hercegovina )

Savo Belović rođen je 1904. godine . na planini Hrgud u istočnoj Hercegovini . Odrastao je u siromašnoj seljačkoj porodici. Prije rata se bavio raznim fizičkim aktivnostima i često dolazio u sukobe sa bogatašima i vlastima.

Savo Belović
Savo Belović

Nakon prvih ustaških masakra, juna 1941 . godine, kada je narod njegovog kraja pobjegao u planine, Savo Belović je okupio mladiće iz svog i okolnih sela i organizovao otpor. Sa šačicom slabo naoružanih mladića natjerao je ustaše u bijeg. Nakon toga, njegova četa je sve više rasla i vodila sve žešće sukobe sa ustašama u Južnoj Hercegovini .

Kasnije je otišao u partizane i postao komandant bataljona Južnohercegovačkog partizanskog odreda. Savo Belović posebno se istakao u borbama oko ustaškog uporišta Kule u Dabarskom polju i izvora rijeke Bregave .

Poginuo je u maju 1942 . u borbama koje je Južnohercegovački partizanski odred vodio sa ustašama kod Ljubinja. .

Ukazom Vrhovnog štaba NOP-a i DVJ , 7. avgusta 1942. godine . godine proglašen je za narodnog heroja , među prvim borcima NOV i POJ (prvi je narodni heroj iz Hercegovine ). U ” Biltenu Vrhovnog štaba ” br. 17-19 o proglašenju Save Belovića za narodnog heroja stoji:

“Titula narodnog heroja dodjeljuje se još jednom Savi Beloviću, komandantu Stolačkog bataljona, koji je svojim velikim junaštvom davao primjer svim borcima sve dok na kraju nije poginuo herojskom smrću kod Metkovića u borbi sa Italijanima. “

Yu nostalgija