Narodni heroj – Sima Milošević

iz Herceg Novog ( Crna Gora )

Sima Milošević rođen je 5. septembra 1896. godine u selu Kamenari, u Boki Kotorskoj. Gimnaziju je završio u Zadru. Kao mladić, krajem Prvog svetskog rata, pomagao je pobunu mornara u Boki Kotorskoj.

Sima Milošević
Sima Milošević

Početkom 20-ih godina bio je član Jugoslovenske demokratske stranke i vrlo aktivan u radu demokratske studentske organizacije; u Beogradu je dve godine bio predsednik studentskog udruženja “Pobratimstvo”. 1923. je na kongresu jugoslovenskih studenata demokrata izabran za predsjednika centralne organizacije i na toj funkciji bio do 1925; prilikom rascjepa u Demokratskoj stranci prešao je sa grupom oko Svetozara Pribićevića u novoosnovanu Samostalnu demokratsku stranku (SDS). Doktorirao je 1926. godine, a potom je u Hamburgu i Parizu specijalizovao bakteriologiju. Kao lekar i profesor na Medicinskom fakultetu Beogradskog univertiteta, bio je privržen studentskom revolucionarnom pokretu, zbog čega je hapšen 1933. i 1939. godine. Intenzivno se bavio naučnim radom i napisao je oko 70 naučnih radova iz oblasti medicine, koji su objavljeni u zemlji i inostranstvu.

Sima Milošević učesnik je Narodnooslobodilačke borbe od 1941. godine, a član Komunističke partije Jugoslavije od 1942. godine. Najpre je radio pri Glavnom štabu NOP odreda Crne Gore, Boke i Sandžaka i rukovodio zdravstvenom službom na oslobođenoj teritoriji. Predsedavao je skupštinom crnogorskih i bokeljskih rodoljuba u manastiru Ostrogu, 8. februara 1942. godine.

Bio je većnik Prvog zasedanja AVNOJ-a, održanog 26. novembra 1942. godine u Bihaću, na kome je izabran za člana Izvršnog odbora Antifašističkog vaća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ).

Za vreme Pete neprijateljske ofanzive, juna 1943. godine, Sima Milošević bio je teško ranjen i prebačen u selo Vrbnicu. Tamo su ga, zajedno sa pesnikom Ivanom Goranom Kovačićem, četnici zarobili i ubili.