Home Narodni heroji Narodni heroj – Vjekoslav Klobučar Čort iz Delnica ( Hrvatska )

Narodni heroj – Vjekoslav Klobučar Čort iz Delnica ( Hrvatska )

74
Vjekoslav Klobučar Čort
Vjekoslav Klobučar Čort

Narodni heroj – Vjekoslav Klobučar Čort iz Delnica ( Hrvatska )

Vjekoslav Klobučar Čort rođen je 8. novembra 1919. godine u Delnicama.

U ranoj mladosti zaposlio se na železnici, a nakon odsluženja vojnog roka živeo je i radio u Karlovcu. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1940. godine.

Vjekoslav Klobučar Čort
Vjekoslav Klobučar Čort

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine. Nakon dolaska ustaša na vlast, Klobučar je učestvovao u radu prvih udarnih grupa u Karlovcu. Bio je učesnik i izvršilac brojnih diverzija u Karlovcu i okolini od juna do avgusta 1941. godine.

Nakon provale u partijskoj organizaciji Karlovca u avgustu, Klobučar je po direktivi KPJ otišao preko Delnica u Goranski partizanski odred. Decembra 1941. otišao je na Kordun, gde je postao operativni oficir Trećeg bataljona Drugog kordunaškog odreda. U februaru 1942. postao je komandant tog bataljona.

Po zadatku Glavnog štaba Hrvatske 16. na 17. jul 1942., poslan je da se zajedno sa 140 boraca prebaci na Žumberak. U tim je uslovima Klobučar imenovan za komandanta Žumberačkog odreda. Vjekoslav Klobučar Čort poginuo je na putu prema Žumberku 18. jula kod mesta Petrovine, u sukobu sa ustašama.

Po njemu je kasnije, sve do kraja rata, nosio ime Treći bataljon Druge kordunaške brigade Osme kordunaške udarne divizije.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.

Njegova bista se nalazi u Aleji narodnih heroja gradskog parka u Delnicama