Oslobođena Banja Luka – 22.04.1945.- YU KALENDAR

Na danasnji dan

22.aprila 1945.godine

Oslobođena Banja Luka

Ulazak partizanskih jedinica u Banjaluku, 22. aprila 1945. (1200 x 618)
Ulazak partizanskih jedinica u Banjaluku, 22. aprila 1945. (1200 x 618)

Grad su oslobodile jedinice Desete krajiške divizije 22. aprila 1945. godine.Tokom narodnooslobodilačke borbe i Drugog svjetskog rata .Bosanska Krajina sa Banjalukom je dala preko 64.000 boraca, od koji su 123 proglašeni narodnim herojima.

Banja Luka je dala više od dvadeset narodnih heroja: Boško Karalić, Drago Mažar, Rada Vranješević, Ante Jakić, Drago Lang, Rade Ličina, Vahida Maglajlić, Šefket Maglajlić, Ivici Mažar, Josip Mažar-Šoša, Danko Mitrov, Stjepan Pavlić, Nikica Pavlić, Branko Popović, Ðuro Pucar- Stari, Karlo Rojc, Milorad Umjenović, Kasim Hadžić, Esad Midžić .Ranko Šipka, Osman Karabegovic,Veselin Masleša, Rudi Čajavec, Franjo Kluz…)

Yu nostalgija