Palmina Piplovic – Narodni heroj iz Splita ( Hrvatska )

Palmina Piplovic rođena je u braku Ivana i Marije rođ. Baldasar u obitelji s osmero djece, petero sinova i tri kćeri. Roditelji su bili iz mesarskih obitelji.. Od petero braće četvorica su bili partizani, a sve tri sestre partizanke. U NOR-u su poginuli Špiro i Palmina. Špira su pojeli vukovi na Zelengori. Karla, nogometaša RNK Split i člana Prvog splitskog partizanskog odreda, Talijani su u zatvoru toliko prebili da nikada više nije došao sebi. Umro je u duševnoj bolnici.

Palmina Piplovic kao članica Komunističke partije bila je splitska civilna veza s partizanima u Drugome svjetskom ratu. Palmina i njen krug ljudi poticali su njemačke vojnike na dezertiranje.. 7. novembra 1944. godine preko Solina upućen je u tajnoj akciji u partizane jedan njemački časnik s vojnikom dragovoljcem koji su se htjeli pridružiti partizanima. Ispostavilo se da je jedan među njima ubačeni Gestapov agent.

Palmina Piplovic
Palmina Piplovic

U Solinu je trebala predati te ljude solinskoj vezi. Tada je vojnik ubio časnika, a kad je htio i Piplović metak mu se zaglavio u cijevi pa je ona pobjegla. Njemačke su je snage uhitile kad se vratila u Split. Odvedena je u njemački zatvor na Gripama gdje su je tukli danima. S još dvojicom suboraca bjegunaca (Nikola Zavoreo i izvjesni Nijemac, brijač Fritz) iz vojarne na Gripama koje su nakon bijega uhvatili, odveli su kamionom u Solin.Palmina je imala 22 godine kad su je 7. novembra 1944. Nijemci uhapsili.

Palmina Piplovic tri dana je mučena je u zatvoru. Kroz kakve je strahote prošla, nikada nećemo saznati. Moglo se vidjeti da su joj čupali nokte. Što su sve drugo činili, zaklonila je odjeća, a potom plitki, neoznačeni grob. Zajedno s Nikolom Zavoreom i njemačkim vojnikom, stanovitim brijačem Fritzom, obješena je o stup električne rasvjete na predjelu Ljubinac, na putu između Bilankuše i Majdana. Vješanje nije prošlo mirno. Palmina Piplovic se opirala, pa su je dvojica udarali usadnicima po glavi. Kad su joj nataknuli omču, kamion je krenuo i objesio je.

Isto su napravili s preostalom dvojicom, Zavoreom i Fritzom. Budući da je u ovom slučaju jedan časnik htio pobjeći u partizane, zbog sumnje u suradnju s partizanima, Nijemci su na Gripama objesili i tri svoja vojnika. Još jedan iz splitske veze, Mijić, koji je imao vezu s njemačkim vojnicima, pobjegao je tijekom noći.

Sljedeća dva dana njeni drugovi Marta Erceg, Rina Piplović i izvjesni Ante došli su vidjeti može li se bez nevolja doći do stratiša i sahraniti obješene pokojnike.Nisu se usuđivali, jer su Nijemci tu još bili, moguće i zbog toga što su računali da će pripadnici pokreta otpora doći po tijela svojih pristaša. 12.novembra usudili su se prići do tijela svojih drugova koji su visili. Skinuli su ih s vješala i pokopali odmah pokraj puta. “Po želji stare Marice, ostrižu pletenice s »fjokićima« Palminine crne kose i predaju ih tužnoj majci…”

Mira Podrug, udana Benzon, priča:

»Viđale smo se skoro svaki dan u ljeto 1944. g. sve do njenog udesa. Ja i ona smo bile na vezi u lancu od Splita do partizana, a primopredaju smo vršile kod centrale u Dujmovači. Tako je bilo i 7. novembra 1944. g. Vidim je, dolazi, a iza nje njemački oficir i vojnik s puškom. Zadrhtala sam, a Palmina se smiješi: Što ti je? Naši su, iako su Nijemci … Njemački oficir izvadi pištolj i pruži ga Palmini, valjda za uspomenu. Ona se vrati u Split, a ja po uobičajenim pravilima produžim dalje…

Već sam zagazila u Dvorine, malo polje ispred Majdana, kad iza mene puče puška. Oficir se previja u grčevima a vojnik hoće da puca i na mene. Bacim se na njega, udario me on, ali i ja njega, imala sam tada samo 16 godina, pao je i pokušam bježati … Čujem viku. To viče moja mater, dotrči odbornik Jozo Podrug, a njemački vojnik pobjegne u Solin … Tu je alarmirao svoje i trokolicom odjurio u Split, na Plokite, odakle se »uputio u partizane« … Za sve ovo Palmina nije znala, i baš kada je Marinu, svojoj vezi, podnosila izvještaj, zabruja trokolica i Palmina Piplovic prepozna vojnika kojeg je predala Miri Podrug.

»Marine, bježi! Provala!«, uspjela je da kaže. Marin je pobjegao, a ona je uhvaćena. Odvedena je u njemački zatvor na Gripama. Tu su uspjele da je posjete Marta Erceg i Rina Piplović. Donijele su joj nešto hrane i vidjele je svu u modricama i na njoj pocijepanu odjeću…

»Tuku me. Od jučer poslije podne, i čitavu noć izmijenilo ih se preko dvadeset. Svi me tuku i traže da priznam … Ubit će te … Znam. Ali recite da Palmina zna umrijeti kao komunist. Ni riječi im nisam rekla … Rina, donesi mi bjankariju da se preobučem, jer, znaš, vidiš kakva sam … Gadovi! Ne mogu u smrt ovakva…«

10. novembra okupilo se nešto svijeta pred bolnicom i Marta u kamionu vidi Palminu i starog Zavorea, a uokolo kamiona čitav kordon vojnika. Marta iz daljine rukama pita: »Što je – kuda?« Palmina oborenog pogleda sliježe ramenima, a stari Zavoreo rukom čini ispod svog vrata: Objesit će nas.

Iz bolničkog zatvora izvode i brijača Fritza, trpaju i njega u kamion i zatim krenu prema Solinu. Marta i Rina susretnu Roka Dugopoljca s karom te krenu za kamionom … Sustigli su ih na Brdima gdje su se Nijemci zaustavili … Ponovno krenuše, sada prema Majdanu, i na predjelu Ljubinca kamion se zaustavi uz električni stup na kojem je već visjela omča. Dva Nijemca guraju Palmina Piplovic, ona se opire. Udaraju je kundacima po glavi. Natiču joj omču, kamion krene … a uz stup se zanjiše tijelo mlade djevojke. To se ponovi sa Zavoreom i Fritzom…

Dva sljedeća dana dolazili su Marta, Rina i Ante da izvide situaciju i da sahrane pokojnike. Ali, tko da se usudi? Nijemci su još tu … U četvrtak, 12. novembra, ipak priđu leševima, skinu ih i sahrane odmah tu pored puta. Po želji stare Marice, ostrižu pletenice s »fjokićima« Palminine crne kose i predaju ih tužnoj majci…«

Tako je završila život Palmina Piplović, mlada splitska radnica i komunistkinja. Pala je na domaku slobode za kojom je toliko žudila i žrtvovala najdragocjenije što se žrtvovati može.

Uspomenu na nju do 1990. i dječji vrtić na Marjanu. Zemljište za izgradnju vrtića za djecu Varoši je poklonila obitelj Piplović. Spomen-ploču na njezinoj rodnoj kući nitko nije minirao, za razliku od mnogih drugih.
Poslije rata ekshumirana je i dostojno sahranjena.

Drugovi su poslije rata posjetili obitelj Piplović kojima su se požalili kako je mnoštvo djece koju se nema gdje smjestiti, spominjući im Varoš pun malešnih djevojčica i dječaka, a nigdje nije bilo zemljišta za jedan dječji vrtić. Palminina braća nisu nimalo dvojila pa su česticu koja je stoljećima pripadala njihovoj obitelji dali za dječji vrtić.

Na toj čestici na Marjanu poviše Varoša, ispod marjanske vidilice, izgrađen je dječji vrtić koji je bio jedini javni spomen na Palminu Piplović u Splitu. Vrtić njeno ime nosi do 1990. kada nestaje u naletu uklanjanja naziva iz vremena SFR Jugoslavije.

U gradskom kotaru Varošu 2017. godine ustanovljen je Dan sjećanja na Palminu. 10. listopada 2020. godine u Plinarskoj ulici u Varošu svečano je otkriven mural naslikan njoj u čast, djelo Andreje Resner.

Na muralu je prikazana Palmina, cvjetovi karanfila, njena pletena “kikica”, gavran i trnovita grana. Svečano otkrivanje bio je završni događaj 2. Međunarodnog ženskog festivala u organizaciji Udruge Domina.