Petar Biškup Veno – Narodni heroj iz Bjelovara

( Hrvatska )

Petar Biškup Veno rođen je 4. marta 1918. godine u selu Podgorci, kod Bjelovara. Posle završetka osnovne škole, u rodnom mestu, otišao ja na učenje molerskog zanata u Bjelovar. Za vreme učenja zanata došao je u dodir s radničkim pokretom. Posle odlaska na dalje školovanje u Zagreb, postao je član URS-ovih sindikata, a 1937. godine primljen je u članstvo Komunističke partije Jugoslavije (KPJ).

Petar Biškup Veno
Petar Biškup Veno

Godine 1940. pozvan je na odsluženje vojnog roka. U vojsci ga je zatekao Aprilski rat i kapitulacija Jugoslovenske vojske. Posle kapitulacije i stvaranja ustaške Nezavisne Države Hrvatske, kao ratni zaobljenik, mobilisan je u Domobranstvo NDH. Posle kraće službe u domobranima, kada se susreo sa ustaškim zločinima, pobegao je iz službe i vratio se u Zagreb.

Po dolasku u okupirani Zagreb, povezao se sa članovima KPJ i SKOJ-a, kao i drugim antifašistima, i aktivno učestvovao u sabotažama, diverzijama i drugim akcijama usmerenim protiv nemačkog okupatora i ustaškog režima. Bio je učesnik paljenja stadiona na zagrebačkoj periferiji u Sesvetama. Posle ove akcije s grupom radnika i studenata otišao je u partizane.

Najpre su se nalazili u okolini Zagreba, a posle jednog većeg sukoba s ustašama, morali su se povući ka Kalniku i Bilogori. Po dolasku na Bilogoru Petar Biškup Veno primio je dužnost političkog komesara Bilogorske partizanske čete i učestvovao je u mnogim borbama. Početkom 1942. godine, prebačen je Slavoniju, gde je preuzeo funkciju političkog komesara bataljona u Šesnaestoj omladinskoj udarnoj brigadi „Joža Vlahović“. Krajem 1943. godine postavljen je za političkog komesara, a nešto kasnije i za komandanta Osamnaeste slavonske brigade.

Tokom 1944. godine prebačen je iz Slavonije u Zagrebačku oblast i tu primio dužnost komandanta 32. zagorske divizije Desetog zagrebačkog korpusa. U toku završnih operacija za oslobođenje zemlje, njegova jedinica se borila protiv kombinovanih nemačko-ustaških jedinica. Prilikom obilaska položaja divizije, 28. aprila 1945. godine, kod sela Pčelića, između Virovitice i Podravske Slatine, pogođen je iz neprijateljskog snajpera u grudi. Odmah potom je preminuo na putu ka bolnici.

Petar Biškup Veno sahranjen je u Podravskoj Slatini, a posmrtni govor na sahrani održao mu je general-lajtant Kosta Nađ, komandant Treće armije JA. Njegov grob je kasnije premešten na Staro groblje u Bjelovaru.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 14. decembra 1949. godine, proglašen je za narodnog heroja.