Povodom 25 godina od osnivanja Saveza pionira Jugoslavije ’67: Ovo su najmlađi heroji NOB-a…

Decembar 1967: Naziv “pionir” pomenut je prvi put početkom 1942. godine. U napisu “Naši pioniri”, objavljenom u “Omladinskom pokretu” 1. februara 1942. stoji:

“Naši najmlađi drugovi, dječaci sela Podvraća, opština Vražegrimska, osnovali su Crnogorski dječji narodnooslobodilački pokret. U ovu organizaciju mogu biti primljeni samo dječaci od 10 do 15 godina pod uslovom da ne puše, ne piju, ne kockaju se i nose praćku. Prekršaj jednog od ovih uslova znači izdaju organizacije”.

najmlađi heroji NOB-a.

Međutim, dečje organizacije javljaju se već u prvoj godini rata u oslobođenom Užicu, Krupnju, Dolovima u Sandžaku, Podgrmeču…

Pre 25 godina, u decembru 1942, u oslobođenom Bihaću održan je Prvi kongres USAOJ-a.

U sali, u prvim redovima sedeli su i mališani u partizanskim uniformama. Među njima je bio i legendarni Boško Buha. Na kongresu je odlučeno da se osnuje Savez pionira Jugoslavije.

Najmlađi borac u Valjevskom partizanskom odredu bio je kurir
Milomir Radojević. Danas (1967.) radi kao nastavnik u školi
“21. maj” u Rakovici 
Politički komesar 29. divizije Vukašin Mićunović predaje odlikovanje najmlađem borcu, Konjic, marta 1945. godine
Dečaci oslobođeni iz zloglasnog logora u Jastrebarskom: Vid
Zlojutro i Božo Zvijerac. Danas (1967.) obojica žive u Beogradu
Ranjeni kuriri iz proleterskih jedinica na oporavku u Traniju kod
Barija krajem 1944. Bez noge je kurir Vinko iz I proleterske brigade
Prva pionirska partizanska četa na Kosmetu 1941. (deca čiji su roditelji bili borci “Patrijaršijskog odreda” – kasnije čete – izbeglice iz svih krajeva Kosova i Metohije sklonjeni u zidine Pećke patrijaršije)
Na kongresu omladine Vojvodine 1944: Jovan Subotić iz Srema govori o akcijama svojih drugova pionira
“Vojna” smotra pionira iz Pljevalja 1943. godine
Đurica Pavić, rođen 1929. godine pod Kozarom. Bio je
kurir Josipa Mažara Šoše, legendarnog heroja Kozare
Pioniri iz Bukovače u Podgrmeču na akciji branja jagoda, malina, drenjina i lešnikaza ranjene proletere
Omladina Nikšića za vreme popravke puta posle oslobođenja grada 1944. godine(snimio: Danilo Gagović)
 
 
Pionir iz Slovenije kao borac NOB-a
Kuriri štaba XXXI divizije 1944. godine u Sloveniji
Dušan Kveder-Tomaž sa decom u Črnomelju, Slovenija, 1945. godine
Milan Ostojić (r. 1931. u selu Lađevcu) koji je kao borac Slavonske omladinske brigade “Joža Vlahović” uništio neprijateljski tenk 1944. godine