Raspodjelom SFRJ imovine BiH dobila 75 djela svojih slavnih slikara

U procesu raspodjele imovine bivše SFRJ, zemlje nastale njenim raspadom, međusobno su podijelile i umjetnine koje su zatečene u diplomatskim predstavništvima po svijetu.

Raspodjelom SFRJ imovine BiH dobila 75 djela svojih slavnih slikara | Yu NoStAlGiJa

BiH je dobila 75 umjetničkih djela, čija je ukupna vrijednost procijenjena na 284.350 KM.

Među slikama koje su postale vlasništvo BiH, najviše je ulja na platnu, i to 32, zatim 15 grafika, ulja na drvetu, akvareli… Umjetnine su postale vlasništvo BiH, odnosno Ministarstva vanjskih poslova, a radi se o djelima Mersada Berbera, Ljube Laha, Voje Dimitrijevića, Envera Krupića, Kemala Širbegovića, Marija Mikulića, Vladimira Vujnovića, Hakije Kulenovića, Milorada Ćorovića, Seida Hasanefendića, Josipa Granića, Ismeta Mujezinovića, Rizaha Štetića…

Iako, nije poznato je li se pri sukcesiji vodilo računa o tome da se umjetnička djela vraćaju u zemlje odakle su porijeklom oni koji su ih stvorili,pa ipak Bosni i Hercegovini je pripalo i nekoliko umjetničkih slika nepoznatih autora, a zanimljivo je da je većina tih slikara rođena u BiH. Ipak, mnogi od njih više nisu među živima.

Najskuplja slika 30.000 KM

Ulje na platnu “Pale – Sarajevo” Voje Dimitrijevića procijenjeno je na 30.000 KM i najskuplje je djelo od svih koja su pripala BiH. Ta je slika bila u veleposlanstvu bivše SFRJ u Pekingu. Druga je najskuplja slika, također rađena tehnikom ulje na platnu “Pobuna” Ismeta Mujezinovićaa procijenjena je na 28.000 KM i godinama je bila u Veleposlanstvu bivše države u Kopenhagenu.

Među skupljim djelima su i “Mrtva priroda”, ulje na platnu Rizaha Štetića, vrijedna 20.000 KM, te “Noć – Stari grad Rovinj”, također Voje Dimitrijevića, vrijedna 18.000 maraka. –