Rođen Aleksa Šantić – 27.05.1868 – YU KALENDAR

Na današnji dan

27. maja 1868. godine u Mostaru

Rođen Aleksa Šantić

Pošto je bio iz trgovačke porodice, učio je u Trgovačkoj školi u Ljubljani i u Trstu, i po povratku u Mostar kratko vreme radio u očevoj trgovini, a zatim bio saradnik više listova i osnivač Srpskog pevačkog društva Gusle.

Aleksa Šantić
Aleksa Šantić

Zajedno sa Ćorovićem i Dučićem, pripadao je mostarskom krugu oko književnog lista Zora.

Tokom aneksione krize je boravio u Italiji i bio na usluzi srpskoj vladi, zatim je bio poslanik u Bosanskom saboru, da bi u Prvom svetskom ratu bio zatvaran kao talac i optuživan zbog svojih pesama.

U svom književnom stvaralaštvu bio je pod uticajem Jovana Jovanovića Zmaja i Vojislava Ilića. Pesme su mu osećajne, pune ljubavi za nacionalno i socijalno potlačene, s izraženim revoltom protiv tiranije i socijalnih nepravdi.

Pored pesama je pisao drame i prevodio sa nemačkog i češkog jezika, te bio član Srpske kraljevske akademije, a najznačajnija dela su mu HasanaginicaPod maglomOstajte ovdeVeče na školjuMoja otadžbinaEmina i druge.

Aleksa Šantić je umro od tuberkuloze 2. februara 1924. godine u rodnom Mostaru, gde je i sahranjen.

Yu nostalgija

Rođen Aleksa Šantić – 27.05.1868 – YU KALENDAR