Silvira Tomazini – Narodni heroj iz Trsta ( Italija )

Silvira Tomazini rođena je 2. decembra 1913. godine u Trstu, od oca Italijana i majke Slovenke. Poslije završetka Prvog svetskog rata, njena porodica se preselila u Maribor, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Za vreme studija na Filološkom fakultetu u Ljubljani prišla je studentskom revolucionarnom pokretu i postala član Saveza komunističke omladine Jugoslavije, a potom i Komunističke partije Jugoslavije. Poslije završenih studija, 1938. godine, dve godina je čekala zaposlenje.

Silvira Tomazini
Silvira Tomazini

Oktobra 1940. godine primljena je za profesora nemačkog jezika u gimnaziji u Kosovskoj Mitrovici. U novoj sredini se brzo snašla, stekla prijatelje i poznanike i odmah se uključila u partijski rad. U školi je bila naklonjena siromašnoj deci, pomagala im u radu i učenju i obilazila njihove roditelje. Na njenu inicijativu i uz njenu pomoć u gimnaziji je bila osnovana kuhinja za siromašnu decu.

Posle okupacije Kraljevine Jugoslavije, aprila 1941. godine, aktivno je učestvovala u organizivanju Narodnooslobodilačkih pokreta u Kosovskoj Mitrovici i okolini. Postala je sekretar jedne partijske ćelije u gradu, svoj stan je pretvorila u tajni punkt partijske tehnike za umnožavanje letaka i drugog materijala, bazu za prihvat i slanje ljudi u Kopaonički partizanski odred. Bila je član Narodnooslobodilačkog odbora i predsednik odbora Antifašističkog fronta žena u Kosovskoj Mitrovici.

Okupator je primetio njenu aktivnost i uhapsio je maja 1942. godine. Posebno je mučena u Gestapou, a u njen dosije je zabeleženo sledeće: „Tomazini Silvira, bivša jugoslovenska državljanka, rođena 2. decembra 1913. godine u Trstu, sa stanom u Kosovskoj Mitrovici, Slovenka… rukovodilac komunističke organizacije žena… Ona je kazala svojim drugaricama da svu krivicu prebace na nju, jer ona ni u kom slučaju neće ništa odati. Budući da je se time sama označila kao nepopravljiva komunistkinja, i da je i dalje ostala na liniji KPJ, ona se mora smatrati za naročito opasnu osobu“.

Gestapo je, 13. avgusta 1942. godine, 17 uhapšenih, među kojima i Silviru, prebacio do železničke stanice u Kosovskoj Mitrovici, u namjeri da ih sprovede centrali Gestapoa za Srbiju, u Beogradu. Silvira Tomazini je uspela da se u jednom trenutku otrgne od gestapovaca i albanskih žandarma i njeni pokliči su se zaorili železničkom stanicom. Klicala je slobodi i borbi protiv okupatora, Komunističkoj partiji i Sovjetskom Savezu. Gestapovci i albanski žandarmi su skočili na nju i odveli je nazad u zatvor, a potom istog dana ubili.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, Silvira Tomaziniproglašena je za narodnog heroja.