U Kraljevini SHS održani su prvi izbori za Ustavotvornu skupštinu – 24.11.1920.-YU KALENDAR

Na današnji dan

24.11.1920. godine

U Kraljevini SHS održani su prvi izbori za Ustavotvornu skupštinu

– U Kraljevini shs održani su prvi izbori za Ustavotvornu skupštinu. Najviše glasova dobili su demokrate osvojivši 92 od 419 mandata i radikali sa 91 mandatom, a iznenađenje su priredili komunisti sa 50 poslaničkih mjesta. Žene, vojnici i oficiri, kao i pripadnici nacionalnih manjina, nisu imali pravo glasa.

U Kraljevini SHS održani su prvi izbori za Ustavotvornu skupštinu
U Kraljevini SHS održani su prvi izbori za Ustavotvornu skupštinu

U Beogradu je 1919. na kongresu ujedinjenja socijaldemokratskih i socijalističkih stranaka bila utemeljena Socijalistička radnička partija Jugoslavije (komunista) – SRPJ(k). Kongres se izjasnio za revolucionarni (boljševički) put te za pristupanje Komunističkoj internacionali. Iste je godine u Zagrebu bio osnovan Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ), koji je prihvatio program SRPJ(k).

Na II. kongresu u Vukovaru 1920. stranka je promijenila naziv u Komunistička partija Jugoslavije (KPJ) te je na izborima za Ustavotvornu skupštinu Kraljevine SHS osvojila 59 poslaničkih mjesta, čime je postala treća stranka po snazi u Skupštini. Potkraj 1920. Obznanom je bilo zabranjeno komunističko djelovanje, a 2. VIII. 1921. Zakonom o zaštiti države bilo je proglašeno zločinačkim pa je velik dio članova i pristaša stranke bio uhićen i zatvoren, nakon čega je djelovala ilegalno.

Yu nostalgija

U Kraljevini SHS održani su prvi izbori za Ustavotvornu skupštinu – 24.11.1920.-YU KALENDAR