Vera Aceva Dosta – Narodni heroj iz Prilepa

( Makedonija )

Vera Aceva Dosta rođena je 24. septembra 1919. godine u selu Oreovec kod Prilepa, u zemljoradničkoj porodici. U revolucionarni omladinski pokret uključila se 1935. godine. U članstvo Komunističke partije Jugoslavije primljena je 1940. godine. Avgusta iste godine, na Pokrajinskoj konferenciji, izabrana je za člana Pokrajinskog komiteta KPJ za Makedoniju. Od septembra 1940. do novembra 1941. godine obavljala je dužnost sekretara Mjesnog komiteta KPJ za Prilep.

Vera Aceva Dosta
Vera Aceva Dosta

Za vrijeme priprema ustanka rukovodila je vojnim štabom u Prilepu. Pod ilegalnim imenom Dosta od kraja 1941. godine do oslobođenja rukovodila je radom mnogih partijskih organizacija u Makedoniji, kao sekretar okružnih i oblasnih komiteta. Početkom 1942. Vera Aceva Dosta radila je u Strumici, Bitolju, Štipu i Skoplju. Od avgusta 1943. bila je rukovodilac partijske organizacije u Šarskom partizanskom odredu, a zatim zamenik političkog komesara Prve makedonsko-kosovske brigade od njenog formiranja do januara 1944, kada ponovo prelazi na pozadinski partijski rad, rukovodeći Okružnim komitetom za Veles, Tikveš i Štip.

Na Prvom zasedanju Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije birana je za poslanika i člana Prezidijuma ASNOM-a i za većnika Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije.

Poslije odlobođenja vršila je niz rukovodećih partijskih i državnih funkcija. Bila je sekretar Oblasnog, a zatim Gradskog komiteta u Skoplju, rukovodilac Organizaciono-instruktorskog odeljenja Centralnog komiteta Komunističke partije Makedonije. Vera Aceva Dosta bila je i član Centralnog komiteta Saveza kominsta Jugoslavije, Izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Makedonije od 1946. do 1960. godine i Saveta federacije.

U političkim organizacijama vršila je funkcije potpredsednika Glavnog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda Makedonije, predsednika Kadrovske komisije Saveznog odbora SSRN Jugoslavije, predsednika Odbora za narodno zdravlje i socijalnu politiku Savezne skupštine Jugoslavije.

Bila je član Vlade NR Makedonije, više puta je birana u Sobranje Makedonije i Veće naroda u Skupštini SFRJ. Godine 1948. bila je Gradonačelnik grada Skoplja.

Umrla je 10. novembra 2006. godine u Skoplju.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i drugih jugoslovenskih odlikovanja. Ordenom narodnog heroja odlikovana je 27. novembra 1953. godine.