Narodni heroj – ZDENKO PETRANOVIĆ JASTREB iz Delnica (Hrvatska)

Rođen je 8. travnja 1919. u Delnicama, Hrvatska. Radio je kao trgovački pomoćnik u Sušaku. Učestvovao je u demonstracijama koje su organizirane u Sušaku protiv Hitlerovog porobljavanja Čehoslovačke. Zbog učešća u demonstracijama bio je zatvoren.

ZDENKO PETRANOVIĆ JASTREB
ZDENKO PETRANOVIĆ JASTREB

Kapitulaciju Jugoslavije i okupaciju zemlje dočekao je u Sušaku. Tada se počelo šaputati po gradu da se otpor nastavlja i da su svi rodoljubi pozvani u borbu za oslobođenje.

Zdenko se sjetio razgovora s bratom koji se u Delnicama, preko društva esperantista, upoznao s delničkim komunistima i njihovim ciljevima. Došla je jesen, i Zdenko se odlučio. Otišao je bratu u Delnice i povezao se s članovima KP. Priključio se grupi novih boraca i otišao u partizane. Delnička četa je bila napadnuta, pa je Zdenko s grupom boraca pošao u ličko-fužinski partizanski logor na Bitoraju. Poslije jedne akcije, Zdenko se vratio u logor i, po običaju, naslonio se na jelu.

Pogled je uperio negdje u daljinu, a oči su mu odjednom dobile tvrd izraz. “Vidi Zdenka, gleda kao jastreb”, rekao je u šali jedan stariji drug. Zdenko je od tada nosio svoj partizanski nadimak “Jastreb”.

U borbi kod Litorića, krajem svibnja 1942, osobito se istakao mitraljezac Delničke čete, Zdenko Petranović Jastreb. On se sa svojim mitraljezom prebacivao s jednog krila na drugo, tako da je neprijatelj dobio dojam da ga napadaju mnogo jače snage nego što su, u stvari, bile.

U sastavu 3. bataljona “Goranin” Primorsko-goranskog NOP odreda bila je i Omladinska četa.

Komandir čete je bio Zdenko Petranović Jastreb. Prva njegova samostalna akcija bio je napad na posadu od 25 talijanskih vojnika, smještenu u lugarskoj kući na Praprotu. Jastrebova četa se, u ranu zoru, približila lugarskoj kući i iznenada krenula u juriš. Svih 25 talijanskih vojnika je zarobljeno.

Krajem lipnja 1942. slovenačke partizanske jedinice su zatražile pomoć 2. primorsko-goranskog NOP odreda. Preko rijeke Kupe je upućena Omladinska četa, na čelu sa Zdenkom Petranovićem. Uz pomoć jedne čete slovenačkih partizana, 21. lipnja 1942. Zdenkova četa napala je neprijateljsko uporište u Banjoj Loki.

Borba je trajala gotovo cijeli dan. Zdenko je sa svojom četom potisnuo neprijatelja. Jurišao je na mitraljesko gnijezdo i uspio zaplijeniti mitraljez. Upao je, zatim, u konjušnicu, uzeo mazgu, natovario na nju mitraljez i predao je kuriru.

Kolona neprijateljskih tenkova kretala se prema Banjoj Loki. Partizanske jedinice su se povukle. U borbi je poginuo Zdenko Petranović Jastreb, jedini borac. 2. odreda koga je do tada pohvalio Štab Pete operativne zone Hrvatske.

Narodnim herojem proglašen je 20. prosinca 1951. godine.

YU NOSTALGIJA