Narodni heroj – ZLATA ŠEGVIĆ sa otoka Ugljana (Hrvatska)

Zlata Šegvić rođena je 17. juna 1913. u Preku na otoku Ugljanu gdje su joj roditelji u to vrijeme službovali. Najveći dio djetinjstva i gimnazijsko doba provela je u Splitu.

Na Beogradskom sveučilištu, gdje je studirala i diplomirala slavistiku, uključuje se u studentski revolucionarni pokret i rad ilegalne sveučilišne organizacije Komunističke partije.

ZLATA ŠEGVIĆ
ZLATA ŠEGVIĆ

Istovremeno, povezana je s komunističkim pokretom u Splitu i Dalmaciji. Poznata po svojim političkim opredjeljenjima, nakon završetka studija nije mogla dobiti posao u zavičaju već kao odgajateljica u dječjem domu u dalekom Negotinu u Srbiji, a poslije toga kao suplent na gimnaziji u Nikšiću u Crnoj Gori gdje započinje svoj politički rad u narodu i s učenicima.

Njeno kratkotrajno zapošljavanje, tek 1940. godine, na mjestu profesorice na Muškoj gimnaziji u Splitu, izazvalo je kod nastavnika režimlija negativne reakcije – tko joj je dao zaposlenje na kraljevskoj gimnaziji? van s njom! – nakon čega je slijedio premještaj u Sinj gdje drži nastavu iz hrvatskosrpskog, francuskog i ruskog jezika i književnosti. U Sinju se uključuje u partijski rad i postaje član Kotarskog komiteta Partije.

Dolaskom okupatorske vojske u aprilu 1941. godine vraća se u Split gdje radi u redakciji »Našeg izvještaja«, glavnog glasila NOP-a. Iz Splita, po partijskom zadatku ide u Zagreb. Partija Zlati Šegvić povjerava brojne značajne i odgovorne zadaće, pored ostalog održavanje veze između članova CK KPH i Pokrajinskog komiteta za Dalmaciju.

Noru (tadašnji pseudonim) početkom 1942. hapsi ustaška policija. Odvedena je u zloglasni logor Staru Gradišku gdje je bila izložena najgroznijim mučenjima kako bi odala svoje drugove i veze. Iz logora, zatočenica broj 2041 Zlata Šegvić uputila je sestri Nadi deset dopisnica. Desetu, posljednju, poslala je 1. augusta 1942. Partija ju je nastojala zamijeniti, ali uoči same zamjene ustaše su je ubile noću od 27. na 28. august 1942. godine. Nikog nije odala. Imala je 29 godina.

Do 1990. godine jedna splitska osmogodišnja škola nosila je njeno ime.

Yu nostalgija