Ante Bilobrk – Narodni heroj iz Splita ( Hrvatska )

Ante Bilobrk rođen je 8. aprila 1919. godine u Brštanovu kod Splita. U Splitu izučava bojadisarski zanat i zapošljava se u splitskom Brodogradilištu, gdje je 1940. primljen u članstvo KP-a. Nakon kapitulacije Jugoslavije Talijani ga hapse, ali poslije kraćeg vremena uspio im je pobjeći. Vraća se u rodno mjesto gdje organizira grupu aktivista i ilegalno održava sastanke po okolnim selima. Prebacuje na Dinaru nekoliko skupina omladinaca u partizanske jedinice.

Ante Bilobrk
Ante Bilobrk

Početkom septembra i sam stupa u Dinarsku četu. Nakon kraćeg vremena postavljen je za komesara u Svilajsko-mosećkoj četi. U junu 1942. postaje član komiteta KP za Solin, a u rujnu, prilikom formiranja Mosećkog bataljona, postaje njegov komesar.

Ističe se hrabrošću i uspješnim rukovođenjem u akcijama protiv Talijana i ustaša. Kada je formirana 3. dalmatinska brigada, 12. novembra 1942., postavljen je za komesara njenog 3. bataljona. U januaru 1943. izabran je za člana Zemaljskog odbora SKOJ-a za Hrvatsku.

U martu i aprilu 1943. Ante Bilobrk ističe se velikom hrabrošću pri nošenju i spašavanju ranjenika na planini Čvrsnici, a kasnije i kod prijenosa ranjenika preko Neretve. U junu 1943., u vrijeme pete ofenzive, pokazuje veliku hrabrost pri proboju neprijateljskog obruča na Zelengori.

Ante Bilobrk postavljen je za komesara čete u 1. proleterskoj brigadi te istog mjeseca, juna 1943., juriša na neprijateljsko uporište u Vlasenici na čelu svoje čete i biva teško ranjen ali je ostao na položaju i nastavio se boriti. Kada su ga neprijateljski vojnici pokušali živog uhvatiti, posljednjim metkom koji je imao u revolveru dokončava život da ne bi živ pao u ruke neprijatelja.

Ante Bilobrk za narodnog heroja proglašen je 27. studenoga 1953. godine.