Elpida Karamandi – Narodni heroj iz Lerina ( Grcka )

Elpida Karamandi rođena je 1. januara 1920. godine u Lerinu, Grčka. Majka joj se preudala i preselila u Bitolj. Elpida je u Bitolju završila gimnaziju. Još u gimnaziji postaje politički aktivna, i ističe se u literarnoj družini, na izletima, u čitanju i rasturanju letaka, u sukobima s ljotićevcima. Njena politička aktivnost učinila ju je popularnom među naprednom bitoljskom omladinom.

Kad je, 1938. godine, Elpida Karamandi došla na studije u Beograd, odmah se uključila u revolucionarni studentski pokret. Među revolucionarnim studentima bilo je mnogo učenika iz bitoljske gimnazije, koje je ona poznavala i održavala veze s njima. Tu se ona još više ističe na revolucionarnom polju.

Elpida Karamandi
Elpida Karamandi

 

Već 1939. godine primljena je u Savez komunističke omladine Jugoslavije, poslije čega radi još intenzivnije i organizovanije. Naročito je bila vešta u organizovanju novih aktivista iz redova omladinki.

Ubrzo poslije kapitulacije stare Jugoslavije, dok je radila na pripremama za oružanu borbu u Bitolju, primljena je, juna 1941. godine, u Komunističku partiju Jugoslavije. Revolucionarno-komunistička aktivnost postaje opasnija, teža, i zahtijevaju puno posvećivanje.

Ona se svim svojim silama uključuje u partijski rad. Rukovodi grupama u gradu, izvršava zadatke SKOJ-a i posebno po liniji partijske tehnike. Njenu intenzivnu aktivnost uočila je bugarska policija, pa ju je ubrzo uhapsila. U policiji se Elpida Karamandi hrabro drži, i ništa ne priznaje. Puštena je iz zatvora, ali zna da je policija prati. Po savjetu MK KPJ u Bitolju, povlači se u ilegalnost.

U januaru 1942. godine Elpida Karamandi postala je član Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Makedoniju. Kao ilegalac nije mogla da razvija veliku aktivnost, pa se priprema da u proljeće ode u partizane.

U aprilu 1942. godine stupila je u Bitoljski partizanski odred „Pelister“. Međutim, 3. maja 1942. godine, Odred je opkoljen mnogobrojnom bugarskom vojskom i policijom. U višesatnoj borbi, u kojoj je Elpida Karamandi pokazala izvanrednu hrabrost. Jedan mitraljeski rafal i nju teško ranjava. Potpuno nemoćna da izvrši samoubistvo, uhvaćena je. Hrabro je podnijela sve muke na koje je stavljena prije no što je umrla.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 11. oktobra 1951. godine, Elpida Karamandi proglašena je za narodnog heroja