Dževdet Doda – Narodni heroj iz Prizrena ( Kosovo )

Dževdet Doda rođen je 1906. godine u Prizrenu, gde je završio osnovnu školu. Godine 1923. otišao je u Albaniju, gde je završio učiteljsku školu. Kada se zaposlio, pošto je bio protivnik režima Ahmeta Zogua, često je premeštan iz mesta u mesto. Na kraju se bio prebačen u Tiranu, gde se povezao sa komunistima i radičkim pokretom.

Dževdet Doda
Dževdet Doda

Pošto mu je propao plan da ode u Španiju i bori se u građanskom ratu, na satrni republikanske vojske, ostao je u Albaniji, gde se 1939. godine aktivno borio protiv italijanske okupacije. Zbog stalnog proganja od strane italijanskih okupacionih vlasti, juna 1941. godine se vratio u rodni Prizren.

Dževdet Doda po povratku u Prizren, povezao se sa jugoslovenskim komunistima i postao član Komunističke partije Jugoslavije. Odmah se priključio Narodnooslobodilačkom pokretu i uključio u pripreme za oružani ustanak. Posebno se nagažovao na povezivanju KP Jugoslavije i novoosnovane KP Alabnije. Učestvovao je na sastanku predstavnika KPJ I KP Albanije, održanog krajem 1941. godine u Vitomirici, kod Peći. Tokom 1942. godine radio je na organizovanju Narodnooslobodilčakih odbora u mnogim mestima Kosova i Metohije.

Njegova antifašistička aktivnost nije ostala nezapažena i italijanski okupator je ulagao velike napore da ga uhapsi. Italijanska policija uspela je da ga uhapsi 1. aprila 1943. godine i internira je u koncentracioni logor „Porto Romano“ kod Drača, u Albaniji. Posle kapitulacije Italije, septembra 1943. godine, zajedno sa ostalim logorašima je oslobođen i vratio se na Kosovo.

Po povratku na Kosovo, postao je komandant Prvog kosovsko-metohijskog bataljona „Ramiz Sadiku“, koji je 11. novembra 1943. godine stupio u Prvu makedonsko-kosovsku brigadu. Decembra 1943. godine, kao delegat boraca svoje brigade, učestvovao je na Prvom zasedanju Narodnooslobodilačkog odbora Kosova i Metohije. Na ovom zasedanju izabran je za člana Glavnog odbora NO odbora Kosova i Metohija.

Aprila 1944. godine Gestapo ga je ponovo uhapsio i prebacio ga, najpre u Tiranu, pa u logor na Banjici, a potom u koncentracioni logor „Mathauzen“. Maja 1945. godine, svega nekoliko dana pre oslobođenja logora, Dževdet Doda ubijen je među poslednjim zatvorenicima.