Muharem Bekteši – Narodni heroj iz Kosovske Mitrovice ( Kosovo )

Muharem Bekteši rođen je 7. februara 1919. godine u Kosovskoj Mitrovici.

Muharem Bekteši
Muharem Bekteši

Prije Drugog svjetskog rata je bio učenik mašinskog odsjeka Zanatske škole.Član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) je od 1941. godine.

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine.

Muharem Bekteši djelovao je kao ilegalac, najprije u Kosovskoj Mitrovici, a potom u Prizrenu. Uhapšen je 1943. godine, sa još četvoricom drugova, na putu od Orahovca ka Đakovici.

Ubijen je 25. aprila 1944. godine u zatvoru u Tirani.

Ukazom Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 7. jula 1952. godine, proglašen je za narodnog heroja.