Mihailo Apostolski – Narodni heroj iz Stipa

( Makedonija )

 

Mihailo Apostolski rođen je 8. novembra 1906. godine u Novom Selu, kod Štipa. Godine 1927. završio je Vojnu akademiju, 1933. Višu vojnu akademiju, a 1938. Generalštabnu akademiju Kraljevine Jugoslavije. Kao generalštabni major Vojske kraljevine Jugoslavije postavljen je za pomoćnika načelnika štaba Drinske divizije u Ljubljani.

Mihailo Apostolski 
Mihailo Apostolski

U kratkotrajnom Aprilskom ratu bio je načelnik štaba Triglavske divizije. Posle kapitulacije zarobljen je od Italijana i odveden u logor Vestone. Potom je prebačen u Rijeku, gde je sa grupom Makedonaca pušten.

Poslije povratka u Makedoniju, povezao se sa Lazarom Koliševskim, koji ga je uključio u Narodnooslobodilački pokret. Septembra 1941. godine izabran je za člana Pokrajinskog šataba NOP odreda Makedonije, juna 1942. godine postavljen je za komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije.

Od februara do avgusta 1944. godine pod Mihajlovom komandom su se, pored 33 makedonske brigade, našle i brigade Operativnog štaba za Kosovo i Metohiju i Operativnog štaba za južnu Srbiju.

Februara 1945. godine Mihailo Apostolski postavljen je za načelnika Vrhovnog štaba NOVJ, odnosno Generalštaba Jugoslovenske armije. Na Drugom zasjedanju AVNOJ-a, novembra 1943. godine, izabran je za člana Predsedništva AVNOJ-a, a na Prvom zasedanju ASNOM-a, avgusta 1944. godine, za člana Predsedništva ASNOM-a.

Posle oslobođenja Jugoslavije obavljao je razne odgovorne dužnosti u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Penzionisan je 1958. godine u činu general-pukovnika.

Mihailo Apostolski bavio se i naučnim radom, posebno radovima o istoriji jugoslovenskih i balkanskih naroda i radovima vatnim za vojnu istoriju. Godine 1967. prilikom formiranja Makedonske akademije nauka i umetnosti postao je njen prvi redovni član, a 1968. je izabran za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umjetnosti. Kasnije je izabran i za člana hrvatske, slovenačke kao i Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Od 1976. do 1983. bio je predsjednik Makedonske akademije nauka i umjetnosti, a od 1978. do 1981. godine predsjednik Saveta akademija nauka i umjetnosti SFRJ. Bio je i član Savjeta federacije. Godine 1978, dodjeljena mu je Nagrada AVNOJ-a, najviša jugoslovenska nagrada. Godine 1986, postao je predsjednik Saveza društava istoričara Makedonije.

Umro je 7. avgusta 1987. godine u Dojranu.

Vojna akademija makedonske vojske, osnovana 1995. godine, u Skoplju nosi njegovo ime.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i drugih jugoslovenskih odlikovanja. Ordenom narodnog heroja Mihailo Apostolski odlikovan je 9. oktobra 1953. godine