Godišnjica smrti Ante Markovića – 28.11.2011 – YU KALENDAR

Na danasnji dan

28. 11. 2011 godine

Godišnjica smrti Ante Markovića

Jugoslovenski političar Marković vrsio je dužnost predsjednika Predsjedništva SR Hrvatske i bio je posljednji predsjednik Saveznog izvršnog vijeća SFR Jugoslavije.

Ante Marković je rođen 1924. godine u Konjicu i bio je učesnik NOB-a. Diplomirao je elektrotehniku u Zagrebu 1954. godine i dugo je radio u firmi “Rade Končar” – započeo je kao dizajner a završio je 1984. kao generalni direktor. Politikom se počeo baviti 1982. godine, najprije kao predsjednik Izvršnog vijeća Socijalističke Republike Hrvatske, da bi karijeru okončao na mjestu predsjednika Saveznog izvršnog vijeća.
Ante Markovic
Ante Markovic

Krajem 1989. godine je kao predsjednik Vlade pokrenuo program ekonomskih reformi u SFRJ, koje su uključivale stabilizaciju dinara i djelomičnu privatizaciju privrede putem dodjele dionica radnicima. Rezultat je bio zaustavljanje inflacije, koja je godinama potresala zemlju.

Antu Markovića mnogi su nazivali prvim novim, modernim političarem zapadnoga stila na području Jugoslavije. Još na funkciji saveznog premijera, Marković je osnovao stranku pod nazivom Savez reformskih snaga Jugoslavije, postavši tako prvim državnim zvaničnikom koji je osnovao političku organizaciju izvan okvira Saveza komunista Jugoslavije. Svojom strankom Marković se pokušao suprotstaviti sve jačem nacionalizmu u zemlji. Od strane službenih struktura njegova inicijativa međutim nije prihvaćena i za “zdrave nacionalne snage” je Ante Marković uskoro postao sinonim za izdajnika.

Nakon odlaska s funkcije posljednjeg premijera Jugoslavije 1991. godine Marković je napustio politiku i preselio se u austrijski Graz. Tamo se etablirao kao poduzetnik a tokom godina je više puta sudjelovao kao stručnjak u komisijama za privatizaciju i sanaciju banaka u nekim postsocijalističkim zemljama poput Kazahstana ili Makedonije. Ante Marković je bio i svjedok optužbe na suđenju Slobodanu Miloševića pred Haškim tribunalom.

Yu nostalgija

Godišnjica smrti Ante Markovića – 28.11.2011 – YU KALENDAR