Godišnjica smrti Dolores Ibárruri (La Pasionaria) -12.11.1989-YU KALENDAR

Na danasnji dan

12.11.1989. godine

Godišnjica smrti Dolores Ibárruri (La Pasionaria)

Umrla je španska političarka Dolores Ibárruri, nazvana La Pasionaria, predsjednica Komunističke partije Španije, jedno od najslavnijih imena Španskog građanskog rata. Pripisane su joj riječi “No pasaran”, parola pod kojom su republikanci branili Madrid od fašista. Poslije pada Republike provela je 38 godina u inostranstvu, najviše u SSSR. Vratila se u Španiju 1977. i postala član parlamenta.

Dolores Ibárruri Gómez (pseudonim La Pasionaria), španjolska je revolucionarka rođena u Gallarti, 9. NOVEMBRA 1895. godine.

Dolores Ibárruri
Dolores Ibárruri

Jedna od osnivača Komunističke Partije Španjolske (1920), izabrana za članicu CK 1930., a za članicu Politbiroa KP Španjolske 1932. Sudjelovala je u stvaranju antifašističkoga Narodnog fronta 1935–36. godine.

Dolores je bila i urednica stranačkoga glasila Mundo obrero; a bila je izabrana u parlament i njegova potpredsjednica u razdoblju os 1937–39. godine.

Osobitu je popularnost stekla za vrijeme Građanskoga rata u Španjolskoj, kada je u svojim govorima na radiju stvorila geslo republikanaca „No pasarán“, što u prijevodu znači „Neće proći“.

Od 1935. godine srčana je Dolores postala članica Izvršnoga komiteta Kominterne. Od 1939. do 1977. živjela u SSSR-u. Nakon smrti J. R. Díaza, 1942. postaje generalni sekretar KP Španjolske u izbjeglištvu, a od 1960. njezin predsjednik.

Poznati usklik Dolores Ibarruri „No pasaran“ koji je u povijest ušao njezinim slavnim govorom od 18. maja 1936., odnosio se na španjolske fašiste predvođenje generalissimusom Franciscom Francom, koji su pokrenuli rat kako bi svrgnuli demokratski izabranu ljevičarsku vladu. Na kraju trogodišnjeg rata pobijedili su fašisti.

Nakon pada Republike Dolores Ibárruri je provela 38 godina u inozemstvu, najviše u SSSR-u. Vratila se u Španjolsku 1977. i postala član parlamenta.

Legendarna „La pasionaria“ umrla je na današnji dan 1989. u Madridu.

Yu nostalgija

Godišnjica smrti Dolores Ibárruri (La Pasionaria) -12.11.1989-YU KALENDAR