Ivan Gošnjak -Španski borac,general i ministar iz Oglina (Hrvatska)

Ivan Gošnjak (Ogulin, 10. lipnja 1909. – Beograd, 9. veljače 1980.) bio je španjolski

Ivan Gošnjak
Ivan Gošnjak

borac, partizanski zapovjednik i general Jugoslavenske narodne armije. Bivši savezni ministar obrane od 1953. do 1967. godine.

Ivan Gošnjak rodio se u Ogulinu 1909. godine. U Sisku je završio stolarski zanat. Član je KPJ od 1933. godine. Od godine 1935. do godine 1937. školovao se u Moskvi u Lenjinskoj partijskoj školi a od 1937. godine do 1939. godine sudjelovao je u Španjolskom građanskom ratu i u Internacionalnim brigadama postiže čin kapetana. Od februara 1939. godine do novembra 1941. bio je interniran u logorima u Francuskoj. Početkom 1942. godine bježi iz logora i preko Njemačke stiže u Hrvatsku, u Gorski kotar, gdje se uključuje u Narodnooslobodilački pokret i to u Glavni štab Hrvatske i postaje zamjenikom komadanta štaba. Zatim je zapovjednik I. hrvatskog korpusa i komadant Glavnog štaba Hrvatske.

Pod kraj rata imenovan je zapovjednikom II. armije što ostaje iposlije Drugog svjetskog rata (1945–48). Zatim je načelnik Personalne uprave JNA, istodobno prvi pomoćnik saveznog ministra obrane, njegov zamjenik (1948–53), član SIV-a (1950–53) te savezni ministar obrane (1953–67). Bio je zamjenik vrhovnoga zapovjednika Oružanih snaga SFRJ u činu generala armije. Također je bio zastupnik u Narodnoj skupštini FNRJ i član CK KPJ.

Umirovljen je 1974. godine s činom generala armije JNA
.