KPJ

Organizing history by tags.

Leksikon tranzicije: Partizani

Leksikon tranzicije: Partizani   Jugoslavenski partizani bili su dio europske antifašističke koalicije za vrijeme Drugog svjetskog rata koja je izborila pobjedu nad fašizmom i nacizmom. Jačanjem desnih...

Leksikon tranzicije: Antifašizam

Leksikon tranzicije: Antifašizam   No što ostaje od antifašizma ako mu oduzmemo njegovu vrijednosnu srž, a to su socijalističke i komunističke ideje i borbe? Posljedice revizionističkih politika...

OSNOVE POLITIČKE I VOJNE STRATEGIJE KPJ U OKUPIRANOJ ZEMLJI

OSNOVE POLITIČKE I VOJNE STRATEGIJE KPJ U OKUPIRANOJ ZEMLJI   Odmah poslije aprilske katastrofe Kraljevine Jugoslavije fašistički osvajači su iskazali svoje namjere i ciljeve prema porobljenom...

Prvi ratni proglas CK KPJ narodima Jugoslavije

Prvi ratni proglas CK KPJ narodima Jugoslavije Added by Nataša Davidović  NARODI JUGOSLAVIJE! Zagreb, 15. aprila 1941. Strašna katastrofa koju smo mi komunisti već odavno signalizirali zadesila je narode Jugoslavije....