Jordan Nikolov Orce – Narodni heroj iz Skoplja

( Makedonija )

Jordan Nikolov Orce rođen je 7. januara 1916. godine u Skoplju. Posle završene osnovne škole, izučio je krojački zanat.

Kao radnik pristupio je sindikalnopm pokretu i bio član Međustrukovnog sindikalnog odbora i odbora za štrajkove. Za člana Komunističke partije Jugoslavije primljen je 1935. godine. Tokom 1937. godine služio je vojni rok u Zagrebu.

Jordan Nikolov Orce
Jordan Nikolov Orce

Godine 1939. vraća se u Skoplje, gde nastavlja sa partijskim radom i postaje sekretar Mesnog komiteta KPJ za Skoplje i član Pokrajinskog komiteta KPJ za Makedoniju. Posle ilindanskih demonstracija, 1940. godine policija ga hapsi. Sud za zaštitu države ga je tada osudio na dve godine zatvora, koje je izdržavao u zatvorima u Kikindi i Sremskoj Mitrovici.

Okupacija Kraljevine Jugoslavije zatekla ga je na robiji u Sremskoj Mitrovici. Jedan je od učesnika bega 32 robijaša-komunista, avgusta 1941. godine, iz zatvora u Sremskoj Mitrovici. Posle bega,Jordan Nikolov Orce  jedno vreme sa nalazio na Fruškoj gori, a potom se prebacio u Srbiju. Vrhovni štab ga je tada uputio u Makedoniju, da radi na organizovanju ustanka.

Pošto su Bugari, dobro čuvali granicu između njihove i nemačke okupacione zone, na jugu Srbije, svaki ilegalni prelazak je bio gotovo nemoguć. U prvom pokušaju Jordan Nikolov Orce nije uspeo i morao je sa se vrati. Ponovni prelaz je pokušao, noći između 3. i 4. januaraa1942. godine, kod Vladičinog hana, uz pomoć mesne partijske organizacije, ali je i ovog puta naišao na graničnu policiju. Bio je prinuđen da prihvati neravnopravnu borbu i poginuo.

Ukazom Predsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), 29. jula 1945. godine, među prvim borcima Narodnooslobodilačke vojske, proglašen je za narodnog heroja