Jovanka Radivojević Kica – Narodni heroj iz Prizrena

( Kosovo )

Narodni heroj Jovanka Radivojević – Kica (Prizren, 19. septembar 1922 — Kosovska Mitrovica, jul 1943), učesnica Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

Jovanka Radivojević Kica rođena je 1922. godine u Prizrenu, u građanskoj porodici. Već u sedmom razredu, postala je aktivna u delovanju školskog SKOJ-a. U jesen 1939. godine, postala je članica Komunističke partije Jugoslavije.

Jovanka Radivojević
Jovanka Radivojević

Tokom priprema za proslavu 1. maja 1940. godine, skojevci su na zidine Kaljaje, stare prizrenske utvrde, postavili veliku crvenu petokraku zvjezdu. Sutradan su žandari pohapsili velik broj skojevaca i članova KPJ, među kojima i Jovankinog brata Aleksandra. Uhapšeni Prizrenci su štrajkovali glađu, a Mjesni komitet KPJ i SKOJ-a organizovao je demonstracije u kojima je učestvovala i Jovanka Radivojević. Zbog ovih je aktivnosti bila isključena iz škole, pa se prebacila na školovanje u Peć. Školska uprava u Peći je ubrzo dobila njen dosje, pa je i tamo isključena iz škole. Naposljetku se prebacila u Tetovo.

Aprila 1941. godine, Kosovo i Metohiju je okupirala italijanska marionetska država, Kraljevina Albanija. Jovanka se vratila kući i priključila Narodnooslobodilačkom pokretu Jugoslavije u pripremama za oružanu borbu. Bila je sekretarica Mjesnog komiteta SKOJ-a i članica Mjesnog komiteta KPJ za Prizren. U Prizrenu je delovala ilegalno zbog čega je po naredbi MK KPJ prebačena u Uroševac, gde je delovao Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju.

Krajem 1942. godine, Jovanka je bila prebačena u Kosovsku Mitrovicu, gde je postala sekretarica Sreskog komiteta SKOJ-a. Maja 1943. godine, učestvovala je na Majskom sastanku Pokrajinskog komiteta KPJ, na kome je razmatran razvoj NOB na Kosovu.

Uhvatili su ju agenti Gestapoa, dok je vršila tajni zadatak i podvrgli mučenju i ispitivanju. Pošto Jovanka Radivojević ništa nije odala, u evidenciju je upisana kao bezimena i poslije toga streljana.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 6. jula 1953. godine, proglašena je za narodnog heroja.