Jože Mihelčič – Narodni heroj iz Črnomlja ( Slovenija )

Jože Mihelčič rođen je 20. januara 1904. godine u Vavpči vasi kod Semiča. Godine 1936. postao je član Komunističke partije Jugoslavije i zbog komunističkih aktivnosti bio interniran u logor Ivanjica u Srbiji (1940-1941). Nakon okupacije Jugoslavije 1941, uključio se u pripreme za oružani ustanak. Juna 1941, postao je komandir Semičke grupe Prve belokranjske partizanske čete, a ubrzo i njen politički komesar., a potom politički komesar čete.

Jože Mihelčič
Jože Mihelčič

Kada je prva belokranjska četa krenula prema srezovima Krško i Brežica da bi učestvovala u sprečavanju i sabotaži prisilnog iseljavanja Slovenaca od strane nemačkih nacista, na putu ih je kod sela Gornje Laze u noći između 2. i 3. novembra 1941. otkrila i izdala italijanskim snagama grupa kočevskih Nemaca. Italijani su ubrzo uhvatili i Jožeta.

Jože Mihelčič bio je prvi na području okupirane Slovenije koji je osuđen na smrt streljanjem pred ratnim vojnim sudom II italijanske armije u Ljubljani. Pogubljen je 9. decembra 1941. godine na vojnom strelištu Suhi Bajer u Ljubljani.

Streljan je 9. decembra 1941. na Suhom Bajeru kod Ljubljane.

U znak sjećanja na narodnog heroja Jože Mihelčiča, Udruženje boraca Črnomelj dalo je podignutu bistu ispred Doma kulture Črnomelj. Svečano otkrivanje spomenika održano je 19. februara 1986. godine. Statua je rad akademskog kipara Boštjana Putriha.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. jula 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.

Ne treba tugovati, jer svi moramo umrijeti…, ja moram umrijeti, ali mi je utjeha svijest da umirem iskreno. (u posljednjem pismu mještanima prije streljana)