Narodni heroj-BLAŽO MARTINOVIĆ iz Cetinja (Crna Gora)

Blažo Martinović rođen je 1920. godine u selu Bajice, kod Cetinja. Četiri razreda osnovne škole završio je u rodnom mestu. Do 1941. se bavio zemljoradnjom. Član Saveza komunističke omladine Jugoslavije postao je 1938. godine.

Blažo Martinović
Blažo Martinović

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine. Tokom Trinaestojulskog ustanka učestvovao je u razoružavanju italijanske posade na Lovćenu. Od aprila 1942. bio je puškomitraljezac u Lovćenskoj partizanskoj četi.

Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1942. godine.

Kao borac i rukovodilac u Četvrtoj proleterskoj crnogorskoj brigadi učestvovao je u svim njenim borbama do svoje pogibije. Blažo Martinović poginuo je, kao omladinski rukovodilac Druge čete Drugog bataljona brigade, u borbama protiv nemačkih vojnika za odbranu ranjenika na Vilića Guvnu kod Prozora 2. marta 1943. godine.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija